TR EN

HAVAARACI AVİYONİK SİSTEMLERİ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
GMY341 HAVAARACI AVİYONİK SİSTEMLERİ 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

HF kominikasyonu tekniğine uygun olarak analiz eder
Audio sistemlerin bakımını pratikte uygular
Kokpit eğlence ekipmanlarının bakımını tekniğine göre uygular
Emergency Locater Transmitter’in bakımını el kitapçığına göre uygular