TR EN

BANKACILIKTA PAZARLAMA DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BAY307 BANKACILIKTA PAZARLAMA 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Hizmet pazarlamasının temel konuları tanımlar
Bankaların pazarlama yönetimi sürecini tanımlar
Bankalar tarafından sunulan hizmetlere yönelik tüketici davranışlarını analiz eder
Hizmetlerin düzenlenmesi, fiyatlandırılması, dağıtılması ve tutundurulmasıyla ilgili kararları analiz eder