TR EN

ULUSLARARASI BANKACILIK DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi
BAY317 ULUSLARARASI BANKACILIK 5 3 3 5

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (Öğrenciler, bu dersi başarı ile tamamladıklarında aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve/veya yetkinlikleri gösterirler.)

Uluslararası bankacılık gelişimini, birimlerini ve uluslararası bankacılık hizmetlerini tanımlar
Uluslararası bankacılıkta pazarlama anlayışını analiz eder
Satış tekniklerini tanımlar
Uluslararası sermaye piyasası araçlarını karşılaştırır
Türkiye’de dış ticaret ve uluslararası bankacılığı analiz eder