TR EN

Program Yeterlilikleri

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

BİLGİ

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Temel matematik ve fen bilimleri konularında asgari teknik alt yapıya sahip olur.
2
Gıda bileşenlerinin karakteristikleri, gıda işleme, üretim ve muhafaza yöntemleri ile ilgili konuları bilir.
3
Etkin bir şekilde numune alma, deney ve analiz aracığıyla veri toplama, elde ettiği verileri yorumlama ve değerlendirme becerisi kazanır.
4
Kalite güvencesi ve kalite yönetim sistemleriyle ilgili temel kavramları bilir ve kalite kontrol sürecinin toplam kalite yönetimi içerisindeki önemine uygun şekilde çalışmalar yürütebilir.
5
Kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik analizleri öğrenir.
6
Temel matematik ve fen bilimleri konularında asgari teknik alt yapıya sahip olur.
7
Gıda bileşenlerinin karakteristikleri, gıda işleme, üretim ve muhafaza yöntemleri ile ilgili konuları bilir.
8
Etkin bir şekilde numune alma, deney ve analiz aracığıyla veri toplama, elde ettiği verileri yorumlama ve değerlendirme becerisi kazanır.
9
Kalite güvencesi ve kalite yönetim sistemleriyle ilgili temel kavramları bilir ve kalite kontrol sürecinin toplam kalite yönetimi içerisindeki önemine uygun şekilde çalışmalar yürütebilir.
10
Kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik analizleri öğrenir.

BECERİLER

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Gıda sektörünün talep ve gelişmelerine cevap verebilen özgün fikirler üretebilme ve AR-GE yapabilecek yetenekte olur.
2
Gıda maddelerine ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelere ilişkin öngörülen kontrol ve analizleri yürüterek ilgili mevzuata uygunluğunun tespitini gerçekleştirir.

YETKİNLİKLER

Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.

1
Mühendislik takımlarında veya bireysel çalışır.

Öğrenme Yetkinliği

1
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olduğunu alanındaki mesleki ve akademik gelişmeleri izleyerek gösterir, kendini sürekli yeniler.
2
Bir mühendislik uygulaması için gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
2
Teknik resim kullanarak teknik iletişim kurar.
3
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

Alana Özgü Yetkinlik

1
Mühendislik uygulamalarında meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir.

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

1
Temel matematik ve fen bilimleri konularında asgari teknik alt yapıya sahip olur.
2
Gıda bileşenlerinin karakteristikleri, gıda işleme, üretim ve muhafaza yöntemleri ile ilgili konuları bilir.
3
Etkin bir şekilde numune alma, deney ve analiz aracığıyla veri toplama, elde ettiği verileri yorumlama ve değerlendirme becerisi kazanır.
4
Kalite güvencesi ve kalite yönetim sistemleriyle ilgili temel kavramları bilir ve kalite kontrol sürecinin toplam kalite yönetimi içerisindeki önemine uygun şekilde çalışmalar yürütebilir.
5
Kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik analizleri öğrenir.
6
Temel matematik ve fen bilimleri konularında asgari teknik alt yapıya sahip olur.
7
Gıda bileşenlerinin karakteristikleri, gıda işleme, üretim ve muhafaza yöntemleri ile ilgili konuları bilir.
8
Etkin bir şekilde numune alma, deney ve analiz aracığıyla veri toplama, elde ettiği verileri yorumlama ve değerlendirme becerisi kazanır.
9
Kalite güvencesi ve kalite yönetim sistemleriyle ilgili temel kavramları bilir ve kalite kontrol sürecinin toplam kalite yönetimi içerisindeki önemine uygun şekilde çalışmalar yürütebilir.
10
Kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik analizleri öğrenir.
11
Gıda sektörünün talep ve gelişmelerine cevap verebilen özgün fikirler üretebilme ve AR-GE yapabilecek yetenekte olur.
12
Gıda maddelerine ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelere ilişkin öngörülen kontrol ve analizleri yürüterek ilgili mevzuata uygunluğunun tespitini gerçekleştirir.
13
Mühendislik takımlarında veya bireysel çalışır.
14
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olduğunu alanındaki mesleki ve akademik gelişmeleri izleyerek gösterir, kendini sürekli yeniler.
15
Bir mühendislik uygulaması için gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
16
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
17
Teknik resim kullanarak teknik iletişim kurar.
18
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
19
Mühendislik uygulamalarında meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir.

BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
Tarım, Orman ve Su Ürünleri alanlarıyla ilgili özellikle uygulamalı bilgilere sahiptir.
Edindiği bilgilerin doğruluğu, güvenirliliği ve güncelliğini değerlendirir ve kavrar.
Alanı ile ilgili yöntem ve teknik bilgilere sahiptir.
Matematik, fen bilimleri ve bu alanların temel mühendislik bilimlerine uygulanması konularında yeterli bilgi birikimine sahiptir.
Temel mühendislik bölümleriyle ilgili temel kavramlara sahiptir.
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahiptir.
Tarım, Orman ve Su Ürünleri alanlarıyla ilgili temel bilgilere sahiptir.
Edindiği bilgilerin doğruluğu, güvenirliliği ve güncelliğini kavrar ve değerlendirir.
Temel matematik ve fen bilimleri konularında asgari teknik alt yapıya sahip olur.
Gıda bileşenlerinin karakteristikleri, gıda işleme, üretim ve muhafaza yöntemleri ile ilgili konuları bilir.
Etkin bir şekilde numune alma, deney ve analiz aracığıyla veri toplama, elde ettiği verileri yorumlama ve değerlendirme becerisi kazanır.
Kalite güvencesi ve kalite yönetim sistemleriyle ilgili temel kavramları bilir ve kalite kontrol sürecinin toplam kalite yönetimi içerisindeki önemine uygun şekilde çalışmalar yürütebilir.
Kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik analizleri öğrenir.
Temel matematik ve fen bilimleri konularında asgari teknik alt yapıya sahip olur.
Gıda bileşenlerinin karakteristikleri, gıda işleme, üretim ve muhafaza yöntemleri ile ilgili konuları bilir.
Etkin bir şekilde numune alma, deney ve analiz aracığıyla veri toplama, elde ettiği verileri yorumlama ve değerlendirme becerisi kazanır.
Kalite güvencesi ve kalite yönetim sistemleriyle ilgili temel kavramları bilir ve kalite kontrol sürecinin toplam kalite yönetimi içerisindeki önemine uygun şekilde çalışmalar yürütebilir.
Kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik analizleri öğrenir.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Temel mühendislik bakış açısı ile alanında tanımlanan mühendislik problemlerini kavrar ve çözümlerini yapar.
Bir mühendislik uygulaması için gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
Teknik resim yapar.
Algoritmik düşünür.
Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney yapma, veri toplama, toplanan verilerin sunumu ve temel yorumunu yapar.
Geliştirilmiş teknolojilerin uygulanmasındaki sorunları ve çözümlerini anlar.
Teknoloji alanında güncel teknikleri ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
Teknik resim becerisini uygulamada etkin kullanır.
Deney yapar, veri toplar, toplanan verileri sunar.
Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olguları tanımlar, sorunları genel ölçekte tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir.
-Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olguları inceler, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir.
Gıda sektörünün talep ve gelişmelerine cevap verebilen özgün fikirler üretebilme ve AR-GE yapabilecek yetenekte olur.
Gıda maddelerine ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelere ilişkin öngörülen kontrol ve analizleri yürüterek ilgili mevzuata uygunluğunun tespitini gerçekleştirir.
KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
Alanı ile ilgili bir çalışmayı gerçekleştirmede ve uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmede ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
Sorumluluğu altında çalışanları yönetir.
Alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirir.
Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
Sorumluluğu altında çalışanları yönetir.
Bireysel olarak veya takımlarda çalışır.
Mühendislik takımlarında veya bireysel çalışır.
Mühendislik takımlarında veya bireysel çalışır.
Öğrenme Yetkinliği
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
Bilgiye ulaşma yollarını bilir ve etkin bir şekilde kullanır.
Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
Bilgiye ulaşma yollarını bilir ve etkin bir şekilde kullanır
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olur.
Teknoloji alanında güncel teknikleri ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olduğunu alanındaki mesleki ve akademik gelişmeleri izleyerek gösterir, kendini sürekli yeniler.
Bir mühendislik uygulaması için gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olduğunu alanındaki mesleki ve akademik gelişmeleri izleyerek gösterir, kendini sürekli yeniler.
Bir mühendislik uygulaması için gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Teknik resim kullanarak teknik iletişim kurar.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar
Bilişim teknolojilerini kullanır, alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurar; orta-ileri düzeyde en az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanır.
Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
Güncel olay ve gelişmelere duyarlıdır ve bu gelişmeleri izler
Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini aktarır ve sorumlularla paylaşır.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Çalışma alanlarının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Güncel olay ve gelişmelere duyarlıdır ve bu gelişmeleri izler.
Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini aktarır ve sorumlularla paylaşır.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Çalışma alanlarının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Teknik resim kullanarak teknik iletişim kurar.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Alana Özgü Yetkinlik
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
Teknolojik uygulamaların hukuksal sonuçları ve meslek etiği konusunda farkındalığa sahiptir.
Alanında verileri toplar ve sonuçlarının uygulamaya aktarır.
Bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
Alanıyla ilgili mevzuata uygun davranır.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Mühendislik uygulamalarında meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir.
Alanında verilerin toplanması ve sonuçlarının uygulamaya aktarılmasında yetkinlik kazanır.
Bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
Alanıyla ilgili mevzuata uygun davranır.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir
Mühendislik uygulamalarında meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir.