TR EN

Genel Bilgiler

Programın Amacı

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programı’nın amacı; Temel Gıda bilgilerini, çağdaş eğitim yöntemleriyle aktararak, ulusal ve uluslararası alanda mesleğini icra edebilen, endüstrinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek yetkinlikte, her yönüyle donanımlı Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi teknikerleri yetiştirmektir.

Kariyer Olanakları

Programı başarıyla tamamlayan mezunlar; kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşların gıda güvenliğinin ve kalitesinin temini için gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin birincil üretim aşaması dâhil olmak üzere üretim, işleme ve dağıtım aşamalarında asgari teknik ve hijyenik şartları gözeterek, gıda denetim ve kontrol hizmetlerini yürütebilirler. Ayrıca kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşlarda gıdaların mikrobiyolojik analizi ile ilgili laboratuarlarda çalışma olanağına sahip olabilirler. Bu amaçla, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı gıda kontrol genel müdürlüğü laboratuarlarında, Hıfzısıhha Enstitüsü, Tariş, Belediyeler, İl Sağlık Müdürlükleri gibi kamu kuruluşlarında ve özel sektöre bağlı gıda endüstrisinde yönetim, üretim ve laboratuar alanlarında çalışabilmekte, danışmanlık yapabilirler ve kendi özel işyerlerini de açabilmektedirler.

Yatay Geçiş İle Geçilen Programlar

Dikey Geçiş İle Geçilen Programlar

Bitki Koruma, Gıda Mühendisliği, Kimya, Beslenme ve Diyetetik, Tarımsal Biyoteknoloji lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.