TR EN

Genel Bilgiler

Programın Amacı

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programının amacı; gıda hammaddesi işleyen tüm işletmelerde üretim biriminin kalite kontrol ve üretim departmanlarında yöneticilere yardımcı olacak ara insan gücü yetiştirmektir.

 

Programın Hedefi

Programın temel hedeflerinden biri; gıda maddeleri ile bunlarla temasta bulunan her türlü madde ve malzemeleri üreten ve satan işyerlerinin mevzuata uygunluğunun tespitinde, numune alma ile başlayan gerekli analizlerin uygulanması ile sonuçlanan süreçte yapılan işlemleri gerçekleştirebilecek niteliklere sahip, yeni sistemleri ve teknolojik yöntemleri takip edebilen, gıda denetim ve kontrol hizmetleri yapabilecek ''Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi teknikerleri'' yetiştirmektir.

 

Kariyer Olanakları

Bu doğrultuda Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programı’ndan mezun olan öğrenciler gıda sektöründe konusunda eğitim almış ve gıda kontrolörlerine yardımcı olacak ara elemanlar olarak ihtiyaçlara cevap verecektir. Tekniker olarak mezun olan öğrenciler, gerek özel sektör gerekse kamu kurumlarında büyük oranda istihdam edilme şansına sahiptirler.

Programı başarıyla tamamlayan mezunlar; kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşların gıda güvenliğinin ve kalitesinin temini için gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin birincil üretim aşaması dâhil olmak üzere üretim, işleme ve dağıtım aşamalarında asgari teknik ve hijyenik şartları gözeterek, gıda denetim ve kontrol hizmetlerini yürütebilirler. Ayrıca kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşlarda gıdaların mikrobiyolojik analizi ile ilgili laboratuvarlarda çalışma olanağına sahip olabilirler. Bu amaçla, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı gıda kontrol genel müdürlüğü laboratuvarlarında, Hıfzıssıhha Enstitüsü, Tariş, Belediyeler, İl Sağlık Müdürlükleri gibi kamu kuruluşlarında ve özel sektöre bağlı gıda endüstrisinde yönetim, üretim ve laboratuvar alanlarında çalışabilmekte, danışmanlık yapabilirler ve kendi özel işyerlerini de açabilmektedirler.

 

 

Çalışma Alanları

Bu programı başarıyla tamamlayan Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Teknikerleri; üniversitelerin Gıda Mühendisliği Fakültelerinin laboratuvarlarında, Veteriner Fakültelerinin Besin Hijyeni ve Teknolojisi araştırma-uygulama laboratuvarlarında, Sağlık Bilimleri Fakültelerinin beslenme ve diyetetik bölümü laboratuvarlarında, Ziraat Fakültelerinin Tarımsal Biyoteknoloji bölümünün araştırma-uygulama laboratuvarlarında, Fen-Edebiyat Fakültesi biyoloji ve kimya bölümlerinde, meslek yüksekokulları laboratuvar vb. birimlerinde, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı gıda kontrol genel müdürlüğü laboratuvarlarında, tarımsal işletmelerin il ve ilçe teşkilatlarında, TÜBİTAK, gıda kontrolü ile ilgili özel laboratuvarlarda, özel gıda işletmelerinde, gümrüklerde, Et ve Balık Kurumlarında ve gıdalarla ilgili işletmelerde görev yapabileceklerdir.

Yatay Geçiş İle Geçilen Programlar

TYT taban puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarına geçiş yapabilirler.

 

Dikey Geçiş İle Geçilen Programlar

2022 yılı DGS kılavuzuna göre bu programdan mezun olan öğrencilerin Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile geçiş yapabileceği lisans programları; Beslenme ve Diyetetik, Bitki Koruma, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri, Gıda Mühendisliği, Gıda Teknolojisi, Kimya, Tarımsal Genetik Mühendisliği, Tarımsal Biyoteknoloji