TR EN

Program Yeterlilikleri

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

BİLGİ

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
İçten yanmalı motorların tarihçesi, dayandığı kuramsal ve fiziki konulara ilişkin bilgiye sahiptir.
2
Otomobil parçalarının bilgisayar destekli tasarımını ilişkin yeterli düzeyde bilgiye sahiptir.
3
Otomobilde kullanılan parçaların mazemelerini tanır.
4
Toplam kalite konusunda bilgiye sahiptir
5
Otomobillerin mekanik ve elektrik sistem /parça çalışma prensiplerini tanır
6
Otomobilde kullanılan parçaların mazemelerini tanır.
7
Otomobillerde kullanılan farklı yakıtların özelliklerini tanır

BECERİLER

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Otomobillerdeki arıza ve bakım konusunda topladığı verileri değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
2
Otomotiv parçalarının teknik resimle çizim kuralları çerçevesinde otomobil parçaları çizebilme ve ilişkin bilgisayar programlarını kullanabilme bilgisine sahiptir.
3
Motorlu taşıtlarda oluşabilecek her tip mekanik ve elektronik problemin objektif ve subjektif olarak tesbit eder ,tanımlar ve raporlar.
4
Otomobil parçalarının bilgisayar destekli teknik resimlerini çizer.
5
Otomobil onarım,bakım ve ayarları konusunda teknolojik aletleri (ölçü, kontrol aletleri ile test cihazlarını) kullanır.

YETKİNLİKLER

Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.

1
Motorlu taşıtlar konusunda bilgi ve becerilerini ,ayrıca teknolojik gelişmeleri hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatır ve takım çalışması yapar.
2
Motorlu taşıtlar ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirler ve çözüm arar.
3
Ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk alanı içindeki faaliyetleri yürütebilecek bilgi ve becerilere sahiptir.

Öğrenme Yetkinliği

1
İçten yanmalı motorlar,sogutucu sistemlerin çalışma prensiplerini, cisimlerin dayanımını,malzeme ve ısı bilimi konularını bilir.
2
Otomobil, sistem alt sistemlerinin fonksiyonları ve çalışma prensipleri konularında bilgi sahibi olur.
3
Meslek ile ilgili 2 ve 3 boyutlu bilgisayar programlarını kullanmayı yeterli düzeyde bilir.
4
Genel bilgisayar kullanma bilgilerine sahip olur,Word,Excell,Power point programlarını yeterli düzeyde bilir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1
Etkin görsel,yazılı ve sözlü iletişim kurabilme becerisine sahiptir.
2
Sosyal hakların evrenselliği,sosyal adalet,kalite kültürü,mesleki etik,kültürel değerler ve çevrenin korunması konularında yeterli bilince sahiptir.
3
Analitik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahiptir
4
Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahiptir.

Alana Özgü Yetkinlik

1
Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilme becerisne sahiptir.
2
Otomobil arıza ve onarımlarını amaca uygun şekilde yapabilme becerisine sahiptir.

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

1
İçten yanmalı motorların tarihçesi, dayandığı kuramsal ve fiziki konulara ilişkin bilgiye sahiptir.
2
Otomobil parçalarının bilgisayar destekli tasarımını ilişkin yeterli düzeyde bilgiye sahiptir.
3
Otomobilde kullanılan parçaların mazemelerini tanır.
4
Toplam kalite konusunda bilgiye sahiptir
5
Otomobillerin mekanik ve elektrik sistem /parça çalışma prensiplerini tanır
6
Otomobilde kullanılan parçaların mazemelerini tanır.
7
Otomobillerde kullanılan farklı yakıtların özelliklerini tanır
8
Otomobillerdeki arıza ve bakım konusunda topladığı verileri değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
9
Otomotiv parçalarının teknik resimle çizim kuralları çerçevesinde otomobil parçaları çizebilme ve ilişkin bilgisayar programlarını kullanabilme bilgisine sahiptir.
10
Motorlu taşıtlarda oluşabilecek her tip mekanik ve elektronik problemin objektif ve subjektif olarak tesbit eder ,tanımlar ve raporlar.
11
Otomobil parçalarının bilgisayar destekli teknik resimlerini çizer.
12
Otomobil onarım,bakım ve ayarları konusunda teknolojik aletleri (ölçü, kontrol aletleri ile test cihazlarını) kullanır.
13
Motorlu taşıtlar konusunda bilgi ve becerilerini ,ayrıca teknolojik gelişmeleri hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatır ve takım çalışması yapar.
14
Motorlu taşıtlar ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirler ve çözüm arar.
15
Ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk alanı içindeki faaliyetleri yürütebilecek bilgi ve becerilere sahiptir.
16
İçten yanmalı motorlar,sogutucu sistemlerin çalışma prensiplerini, cisimlerin dayanımını,malzeme ve ısı bilimi konularını bilir.
17
Otomobil, sistem alt sistemlerinin fonksiyonları ve çalışma prensipleri konularında bilgi sahibi olur.
18
Meslek ile ilgili 2 ve 3 boyutlu bilgisayar programlarını kullanmayı yeterli düzeyde bilir.
19
Genel bilgisayar kullanma bilgilerine sahip olur,Word,Excell,Power point programlarını yeterli düzeyde bilir.
20
Etkin görsel,yazılı ve sözlü iletişim kurabilme becerisine sahiptir.
21
Sosyal hakların evrenselliği,sosyal adalet,kalite kültürü,mesleki etik,kültürel değerler ve çevrenin korunması konularında yeterli bilince sahiptir.
22
Analitik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahiptir
23
Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahiptir.
24
Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilme becerisne sahiptir.
25
Otomobil arıza ve onarımlarını amaca uygun şekilde yapabilme becerisine sahiptir.

BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
Matematik, fen bilimleri ve bu alanların temel mühendislik bilimlerine uygulanması konularında yeterli bilgi birikimine sahiptir.
Temel mühendislik bölümleriyle ilgili temel kavramlara sahiptir.
İçten yanmalı motorların tarihçesi, dayandığı kuramsal ve fiziki konulara ilişkin bilgiye sahiptir.
Otomobil parçalarının bilgisayar destekli tasarımını ilişkin yeterli düzeyde bilgiye sahiptir.
Otomobilde kullanılan parçaların mazemelerini tanır.
Toplam kalite konusunda bilgiye sahiptir
Otomobillerin mekanik ve elektrik sistem /parça çalışma prensiplerini tanır
Otomobilde kullanılan parçaların mazemelerini tanır.
Otomobillerde kullanılan farklı yakıtların özelliklerini tanır
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Temel mühendislik bakış açısı ile alanında tanımlanan mühendislik problemlerini kavrar ve çözümlerini yapar.
Algoritmik düşünür.
Bir mühendislik uygulaması için gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
Teknik resim yapar.
Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney yapma, veri toplama, toplanan verilerin sunumu ve temel yorumunu yapar.
Otomobillerdeki arıza ve bakım konusunda topladığı verileri değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahiptir.
Otomotiv parçalarının teknik resimle çizim kuralları çerçevesinde otomobil parçaları çizebilme ve ilişkin bilgisayar programlarını kullanabilme bilgisine sahiptir.
Motorlu taşıtlarda oluşabilecek her tip mekanik ve elektronik problemin objektif ve subjektif olarak tesbit eder ,tanımlar ve raporlar.
Otomobil parçalarının bilgisayar destekli teknik resimlerini çizer.
Otomobil onarım,bakım ve ayarları konusunda teknolojik aletleri (ölçü, kontrol aletleri ile test cihazlarını) kullanır.
KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
Mühendislik takımlarında veya bireysel çalışır.
Motorlu taşıtlar konusunda bilgi ve becerilerini ,ayrıca teknolojik gelişmeleri hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatır ve takım çalışması yapar.
Motorlu taşıtlar ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirler ve çözüm arar.
Ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk alanı içindeki faaliyetleri yürütebilecek bilgi ve becerilere sahiptir.
Öğrenme Yetkinliği
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olduğunu alanındaki mesleki ve akademik gelişmeleri izleyerek gösterir, kendini sürekli yeniler.
Bir mühendislik uygulaması için gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
İçten yanmalı motorlar,sogutucu sistemlerin çalışma prensiplerini, cisimlerin dayanımını,malzeme ve ısı bilimi konularını bilir.
Otomobil, sistem alt sistemlerinin fonksiyonları ve çalışma prensipleri konularında bilgi sahibi olur.
Meslek ile ilgili 2 ve 3 boyutlu bilgisayar programlarını kullanmayı yeterli düzeyde bilir.
Genel bilgisayar kullanma bilgilerine sahip olur,Word,Excell,Power point programlarını yeterli düzeyde bilir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Teknik resim kullanarak teknik iletişim kurar.
Etkin görsel,yazılı ve sözlü iletişim kurabilme becerisine sahiptir.
Sosyal hakların evrenselliği,sosyal adalet,kalite kültürü,mesleki etik,kültürel değerler ve çevrenin korunması konularında yeterli bilince sahiptir.
Analitik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahiptir
Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahiptir.
Alana Özgü Yetkinlik
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
Mühendislik uygulamalarında meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir.
Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilme becerisne sahiptir.
Otomobil arıza ve onarımlarını amaca uygun şekilde yapabilme becerisine sahiptir.