TR EN

Dersin Program Çıktıları İle Olan İlişkileri

(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5
Zorunlu Dersler
Dersin Adi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 T %
DÖNEM PROJESİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ VE METODOLOJİ 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 57 712,5
TOPLAM 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 57 712,5
Seçmeli Dersler
Dersin Adi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 T %
TAŞIMACILIK TÜRLERİ VE UYGULAMALARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LOJİSTİKTE HİZMET PAZARLAMA STRATEJİLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ULUSLARARASI EKONOMİ VE DÜNYA TİCARETİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DENİZYOLU TAŞIMACILIĞI HUKUKU 4 4 3 2 2 2 3 3 4 3 4 3 1 3 4 4 49 163,33
YEŞİL LOJİSTİK VE UYGULAMALARI 3 2 4 4 4 3 5 3 4 4 3 4 1 4 4 5 57 190
TOPLAM 7 6 7 6 6 5 8 6 8 7 7 7 2 7 8 9 106 353,33