TR EN

Genel Bilgiler

Programın Amacı

Uluslararası Ticaret ve Lojistik, iki ayrı disiplinin karması bir bölümdür. Uluslararası ticaret hacminin artması, lojistik hizmetlerinin gelişmesi, ticaretin küreselleşmesi ile uluslararası ticaret ve lojistik alanında nitelikli insan kaynağı ihtiyacı da artmıştır. Bu doğrultuda programın amacı; ülke gereksinimlerine öncelik vererek,  lojistik, gümrük yönetimi, mikro ve makro ekonomi, uluslararası ticaret, pazarlama ilkeleri, depolama ve envanter, ihracat ve ithalat politikaları, hava, deniz, kara ve demiryolu taşımacılığı gibi konularda bilgi ve becerileri kazandırmaktır. 

Programın Hedefi

Programının hedefi ise ülke gereksinimlerine öncelik vererek, uluslararası farklılıkları bir araya getirerek uyum ve dengeyi gerçekleştirebilme becerisine sahip, alanında evrensel gelişmeleri takip edecek ve ülke ekonomisine katkıda bulunabilecek,  yabancı dil bilen akademik temeli güçlü, ithalat ihracat prosedürlerine ve taşımacılık yönetimine hakim  uluslararası ticaret ve lojistik uzmanları yetiştirmektedir. 

Kariyer Olanakları

Programın en önemli avantajı mezunlarının her geçen gün artan lojistik faaliyetleriyle birlikte, başta dış ticaret yapan firmalar olmak üzere tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarında çalışma olanaklarına sahip olmasıdır. Mezunlar, bakanlıklarda, gümrük müşavirliklerinde, ithalat ihracat yapan şirketlerde uluslararası lojistik firmalarında operasyon uzmanı, satış uzmanı, pazarlama uzmanı, finans uzmanı, yönetici asistanı, orta ve üst düzey yönetici gibi ünvanlarla Türkiye’de ve yurtdışında geniş çalışma olanaklarına sahip olmaktadırlar.

Çalışma Alanları

Programın en önemli avantajı mezunlarının her geçen gün artan lojistik faaliyetleriyle birlikte, başta dış ticaret yapan firmalar olmak üzere tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarında çalışma olanaklarına sahip olmasıdır. Mezunlar, bakanlıklarda, gümrük müşavirliklerinde, ithalat ihracat yapan şirketlerde, uluslararası lojistik firmalarında operasyon uzmanı, dış satış uzmanı, pazarlama uzmanı, finans uzmanı, orta ve üst düzey yönetici gibi ünvanlarla Türkiye’de ve yurtdışında geniş çalışma olanaklarına sahip olmaktadırlar.

Yatay Geçiş İle Geçilen Programlar

Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Tezli/Tezsiz) Yüksek Lisans Programı “İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisans Üstü Programlara Yatay Geçiş Yolu İle Öğrenci Kabulü Uygulama Esasları” doğrultusunda kontenjan dahilinde yatay geçişle öğrenci kabul etmektedir.