TR EN

Program Yeterlilikleri

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

BİLGİ

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Uluslararası Lojistik ve Ticaret alanına ilişkin kavram, kuram ve yaklaşımlarını uzmanlık düzeyinde geliştirir.
2
Uluslararası Lojistik ve Ticaret alanındaki kavram ve olguları, Sosyal Bilimlerin diğer alanlarıyla ilişkilendirir.
3
Alanıyla ilgili güncel bilgileri iktisat ve işletme kuramlarıyla ilişkilendirerek açıklar.

BİLGİ

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Uluslararası ticaret ve lojistik ile ilgili kavramsal ve kuramsal bağlantılar arasında geçmişten günümüze ilişki kurar
2
Uluslararası Ticaret ve Lojistik alanına ilişkin olguları incelemek için bilimsel araştırma yapabilir ve edindiği bilgileri çalışmalarında kullanabilir.
3
Güncel teknolojiyi kullanarak alanındaki olgular hakkında araştırmalar yapabilir ve edindiği bilgilerle analiz yapar.

YETKİNLİKLER

Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.

1
Alanıyla ilgili bir çalışmayı disiplin ve sorumluluk çerçevesinde kendi başına üstlenir.
2
Alanıyla ilgili bir ekip çalışmasında lider veya ekip üyesi olarak çeşitli görevler üstlenebilir ve bunları eksiksiz yerine getirir.

Öğrenme Yetkinliği

1
Uluslararası Ticaret ve Lojistik alanına ilişkin bilgi ve bulguları neden-sonuç ilişkisi ve eleştirel yaklaşım çerçevesinde analiz eder
2
Uluslararası Ticaret ve Lojistik alanına dair kuramsal veya uygulamadaki boşlukları tanımlar ve çözüm önerileri getirir.
3
Uluslararası Ticaret ve Lojistik alanına dair edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri akademik ve profesyonel kariyerinde kullanır

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1
Uluslararası Ticaret ve Lojistik alanına ilişkin bilgileri proje, etkinlik ve sosyal sorumluluk faaliyetlerine yöneltebilir ya da sözlü olarak iletir.
2
Alanı ile ilgili gelişmeleri uluslararası ve ulusal düzeyde takip edebilir ve yazılı-sözlü çalışmalar üretebilir
3
Uluslararası Ticaret ve Lojistik alanına dair bilgileri etkili sunum ve iletişim teknikleri kullanarak aktarır.

Alana Özgü Yetkinlik

1
Kaynaklardan edindiği bilginin aktarırken hukuki, toplumsal ve etik değerlere göre değerlendirir.
2
Yaşamboyu öğrenme ilkesi çerçevesinde alanla ilgili güncel gelişmeleri ve yenilikleri takip eder.

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

1
Uluslararası Lojistik ve Ticaret alanına ilişkin kavram, kuram ve yaklaşımlarını uzmanlık düzeyinde geliştirir.
2
Uluslararası Lojistik ve Ticaret alanındaki kavram ve olguları, Sosyal Bilimlerin diğer alanlarıyla ilişkilendirir.
3
Alanıyla ilgili güncel bilgileri iktisat ve işletme kuramlarıyla ilişkilendirerek açıklar.
4
Uluslararası ticaret ve lojistik ile ilgili kavramsal ve kuramsal bağlantılar arasında geçmişten günümüze ilişki kurar
5
Uluslararası Ticaret ve Lojistik alanına ilişkin olguları incelemek için bilimsel araştırma yapabilir ve edindiği bilgileri çalışmalarında kullanabilir.
6
Güncel teknolojiyi kullanarak alanındaki olgular hakkında araştırmalar yapabilir ve edindiği bilgilerle analiz yapar.
7
Alanıyla ilgili bir çalışmayı disiplin ve sorumluluk çerçevesinde kendi başına üstlenir.
8
Alanıyla ilgili bir ekip çalışmasında lider veya ekip üyesi olarak çeşitli görevler üstlenebilir ve bunları eksiksiz yerine getirir.
9
Uluslararası Ticaret ve Lojistik alanına ilişkin bilgi ve bulguları neden-sonuç ilişkisi ve eleştirel yaklaşım çerçevesinde analiz eder
10
Uluslararası Ticaret ve Lojistik alanına dair kuramsal veya uygulamadaki boşlukları tanımlar ve çözüm önerileri getirir.
11
Uluslararası Ticaret ve Lojistik alanına dair edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri akademik ve profesyonel kariyerinde kullanır
12
Uluslararası Ticaret ve Lojistik alanına ilişkin bilgileri proje, etkinlik ve sosyal sorumluluk faaliyetlerine yöneltebilir ya da sözlü olarak iletir.
13
Alanı ile ilgili gelişmeleri uluslararası ve ulusal düzeyde takip edebilir ve yazılı-sözlü çalışmalar üretebilir
14
Uluslararası Ticaret ve Lojistik alanına dair bilgileri etkili sunum ve iletişim teknikleri kullanarak aktarır.
15
Kaynaklardan edindiği bilginin aktarırken hukuki, toplumsal ve etik değerlere göre değerlendirir.
16
Yaşamboyu öğrenme ilkesi çerçevesinde alanla ilgili güncel gelişmeleri ve yenilikleri takip eder.

BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
Uluslararası Lojistik ve Ticaret alanına ilişkin kavram, kuram ve yaklaşımlarını uzmanlık düzeyinde geliştirir.
Uluslararası Lojistik ve Ticaret alanındaki kavram ve olguları, Sosyal Bilimlerin diğer alanlarıyla ilişkilendirir.
Alanıyla ilgili güncel bilgileri iktisat ve işletme kuramlarıyla ilişkilendirerek açıklar.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
Uluslararası ticaret ve lojistik ile ilgili kavramsal ve kuramsal bağlantılar arasında geçmişten günümüze ilişki kurar
Uluslararası Ticaret ve Lojistik alanına ilişkin olguları incelemek için bilimsel araştırma yapabilir ve edindiği bilgileri çalışmalarında kullanabilir.
Güncel teknolojiyi kullanarak alanındaki olgular hakkında araştırmalar yapabilir ve edindiği bilgilerle analiz yapar.
KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
Alanıyla ilgili bir çalışmayı disiplin ve sorumluluk çerçevesinde kendi başına üstlenir.
Alanıyla ilgili bir ekip çalışmasında lider veya ekip üyesi olarak çeşitli görevler üstlenebilir ve bunları eksiksiz yerine getirir.
Öğrenme Yetkinliği
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
Uluslararası Ticaret ve Lojistik alanına ilişkin bilgi ve bulguları neden-sonuç ilişkisi ve eleştirel yaklaşım çerçevesinde analiz eder
Uluslararası Ticaret ve Lojistik alanına dair kuramsal veya uygulamadaki boşlukları tanımlar ve çözüm önerileri getirir.
Uluslararası Ticaret ve Lojistik alanına dair edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri akademik ve profesyonel kariyerinde kullanır
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
Uluslararası Ticaret ve Lojistik alanına ilişkin bilgileri proje, etkinlik ve sosyal sorumluluk faaliyetlerine yöneltebilir ya da sözlü olarak iletir.
Alanı ile ilgili gelişmeleri uluslararası ve ulusal düzeyde takip edebilir ve yazılı-sözlü çalışmalar üretebilir
Uluslararası Ticaret ve Lojistik alanına dair bilgileri etkili sunum ve iletişim teknikleri kullanarak aktarır.
Alana Özgü Yetkinlik
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
Kaynaklardan edindiği bilginin aktarırken hukuki, toplumsal ve etik değerlere göre değerlendirir.
Yaşamboyu öğrenme ilkesi çerçevesinde alanla ilgili güncel gelişmeleri ve yenilikleri takip eder.