TR EN

Amaç ve Hedefler

Programın Amacı

Uluslararası Ticaret ve Lojistik, iki ayrı disiplinin karması bir bölümdür. Uluslararası ticaret hacminin artması, lojistik hizmetlerinin gelişmesi, ticaretin küreselleşmesi ile uluslararası ticaret ve lojistik alanında nitelikli insan kaynağı ihtiyacı da artmıştır. Bu doğrultuda programın amacı; ülke gereksinimlerine öncelik vererek,  lojistik, gümrük yönetimi, mikro ve makro ekonomi, uluslararası ticaret, pazarlama ilkeleri, depolama ve envanter, ihracat ve ithalat politikaları, hava, deniz, kara ve demiryolu taşımacılığı gibi konularda bilgi ve becerileri kazandırmaktır. 

Programın Hedefi

Programının hedefi ise ülke gereksinimlerine öncelik vererek, uluslararası farklılıkları bir araya getirerek uyum ve dengeyi gerçekleştirebilme becerisine sahip, alanında evrensel gelişmeleri takip edecek ve ülke ekonomisine katkıda bulunabilecek,  yabancı dil bilen akademik temeli güçlü, ithalat ihracat prosedürlerine ve taşımacılık yönetimine hakim  uluslararası ticaret ve lojistik uzmanları yetiştirmektedir.