TR EN

Genel Bilgiler

Programın Amacı

İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde yer alan Odyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı; her yaştan bireyde görülebilecek işitme kayıpları ve denge bozukluklarını objektif ve subjektif değerlendirme araçlarını kullanarak tanılayabilen, sonuçları yorumlama ve rehabilitasyon aşamalarında görev alabilen, danışmanlık verebilen, bilimsel düşünceyi içselleştirmiş, yaşam boyu öğrenmeye devam edebilen uzman odyologlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Programın Hedefi

Odyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı; bilimsel araştırmalar ve projeleri hayata geçirebilecek, ileri düzeyde teorik bilgiye ve pratik tecrübeye sahip, KBB, nöroloji, pediatri, dil ve konuşma terapisi, fizyoterapi ve rehabilitasyon, psikiyatri bölümleri ile interdisiplinler çalışmalar yapabilecek, teknolojiyi etkin bir biçimde kullanabilecek, etik değerlere sahip uzmanları sağlık sektörüne kazandırmayı hedeflemektedir.

Kariyer Olanakları

Odyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı’nı başarıyla tamamlayan öğrenciler “Uzman Odyolog” ünvanı ile mezun olurlar. Akademik kariyer yapmayı hedefleyen mezunlarımız gerekli koşulları yerine getirerek doktora programlarına devam edebilir, üniversitelerde akademik kadrolarda görev alabilirler. Ayrıca özel klinik ve rehabilitasyon merkezlerinde, araştırma enstitüleri veya üniversitelerde, işitme cihazı satış ve uygulama merkezlerinde, koklear implant firmalarında, endüstriyel kurumlarda ve işitme engelliler okullarında çalışabilirler.

 

 

Çalışma Alanları

İşitme ve denge bozuklukları, rehabilitasyon, eğitim, geriyatrik ve pediatrik odyoloji, endüstriyel odyoloji ve işitme sağlıında koruyucu sağlık hizmetleri, tarama programları kapsamında çalışma alanları mevcuttur.

Yatay Geçiş İle Geçilen Programlar

Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Madde 5. Yatay Geçiş Yoluyla Öğrenci Kabulü” esaslarına uygun olarak İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilen "İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisans Üstü Programlara Yatay Geçiş Yolu ile Öğrenci Kabulü Uygulama Esasları" kapsamında yatay geçiş imkânı sunulmaktadır.

 

 

Dikey Geçiş İle Geçilen Programlar

Odyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı kapsamı gereği herhangi bir programdan dikey geçiş ile öğrenci kabul edilmemektedir.