TR EN

Amaç ve Hedefler

Programın Amacı

İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde yer alan Odyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı; her yaştan bireyde görülebilecek işitme kayıpları ve denge bozukluklarını objektif ve subjektif değerlendirme araçlarını kullanarak tanılayabilen, sonuçları yorumlama ve rehabilitasyon aşamalarında görev alabilen, danışmanlık verebilen, bilimsel düşünceyi içselleştirmiş, yaşam boyu öğrenmeye devam edebilen uzman odyologlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Programın Hedefi

Odyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı; bilimsel araştırmalar ve projeleri hayata geçirebilecek, ileri düzeyde teorik bilgiye ve pratik tecrübeye sahip, KBB, nöroloji, pediatri, dil ve konuşma terapisi, fizyoterapi ve rehabilitasyon, psikiyatri bölümleri ile interdisiplinler çalışmalar yapabilecek, teknolojiyi etkin bir biçimde kullanabilecek, etik değerlere sahip uzmanları sağlık sektörüne kazandırmayı hedeflemektedir.