TR EN

Amaç ve Hedefler

Programın Amacı

Bölümde sinema ve televizyon sektörünün hemen her alanında çalışabilecek, sanatsal yeterlilikle birlikte, kuramsal ve teknik bilgi donanımına da sahip, proje geliştirebilecek, büyük projelerde yer alabilecek, ekip çalışmasına uyumlu, sorumluluk duygusu gelişmiş profesyoneller yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Programın Hedefi

Sinema ve televizyon sektörünün ihtiyaç duyabileceği tüm alanlarda çalışabilecek sanatsal ve teknik donanıma sahip mezunların verildiği Sinema ve Televizyon Bölümü’nde, ulusal ve uluslararası ödüller alacak işler yapabilecek, sanatsal yetenekleri ve projelerinin kalitesi ile dikkat çeken isimler yetiştirmek hedeflenmektedir. Sinema ve televizyon sektöründeki gelişen teknolojiyi takip eden ve adapte olabilen genç nesillerin yetiştirildiği bölümde, yenilikçi, girişimci, ülkesini ulusal ve uluslararası platformlarda başarıyla temsil edecek genç yeteneklerin yetiştirilmesi bölümün hedefleri arasında yer almaktadır.