TR EN

Program Yeterlilikleri

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

BİLGİ

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Sinema ve televizyon sektörleri ile alakalı kavramları tanımlar.
2
Sinema ve televizyon alanlarındaki hem temel hem de yeni kuramsal yönelimlere ve kavramlara hâkim olarak bu bilgilerin uygulama alanlarındaki yansımasını tartışır.
3
Sinema, televizyon, medya ve iletişim alanlarının tarihsel sürecini kavrayarak günümüzün sektör yönelimleri ile karşılaştırır.

BECERİLER

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Alanında kullanılan teknik malzemelerin yapısına ve çalışma prensibine dair bilgiye sahip olur, yeni yönelimler doğrultusunda geliştirilen güncel malzemeyi takip eder ve bu bilgisini kendi çalışmalarına yansıtarak uygular.
2
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak çalışmaları sırasında elde ettiği verileri analiz edebilir ve araştırmalara, kanıtlara dayalı çözüm üretebilir.
3
Sinema ve televizyon sektörlerinin meslek alanlarına yönelik edindiği teorik bilgisini uygulama yöntemleri ile bir araya getirir.
4
Sinema ve televizyon alanındaki çalışmalarında, olası sorunları hesaplayarak bunlara uygun çözümler geliştirir.
5
Sinema ve televizyon alanlarının diğer disiplinler ile olan ilişkisi arasında bağ kurarak ortak çalışmalar geliştirir.

YETKİNLİKLER

Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.

1
Proje, sosyal etkinlik, sanatsal faaliyet gibi grup çalışmalarında bireysel ve ortak çalışmaları yönetir.

Öğrenme Yetkinliği

1
Her derse, işlenecek konu ile alakalı ortaya konmuş olan araştırmaları inceleyerek gelir, böylece alanındaki gelişimleri yaşam boyu keşfetme davranışı geliştirir.
2
Takip ettiği yenilikleri sorgulayarak sinema ve televizyon alanlarında kendi yönelimini keşfeder.
3
Alanında mesleki öğrenme becerileri geliştirir, bunları kendi çalışmalarına yansıtarak birlikte çalıştığı bireylerin de bu becerileri kazanmasına katkı sağlar.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1
Alanı ile ilgili konularda, ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini aktarır.
2
Ulusal ve uluslararası sinema gösterimlerine, festivallere, yarışmalara ve benzer organizasyonlara katılarak bilgilerini, becerilerini etkin kullanma ve paylaşma imkânı yaratır.

Alana Özgü Yetkinlik

1
Sinema ve televizyon alanlarındaki etik değerleri anlar ve bunları çalışma ortamında uygular.
2
Sinema ve televizyon alanında çalışan bireyleri bir araya getiren organizasyonlar düzenler ve sahip olduğu birikimi yansıtma-tartışma ortamı oluşturur.

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

1
Sinema ve televizyon sektörleri ile alakalı kavramları tanımlar.
2
Sinema ve televizyon alanlarındaki hem temel hem de yeni kuramsal yönelimlere ve kavramlara hâkim olarak bu bilgilerin uygulama alanlarındaki yansımasını tartışır.
3
Sinema, televizyon, medya ve iletişim alanlarının tarihsel sürecini kavrayarak günümüzün sektör yönelimleri ile karşılaştırır.
4
Alanında kullanılan teknik malzemelerin yapısına ve çalışma prensibine dair bilgiye sahip olur, yeni yönelimler doğrultusunda geliştirilen güncel malzemeyi takip eder ve bu bilgisini kendi çalışmalarına yansıtarak uygular.
5
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak çalışmaları sırasında elde ettiği verileri analiz edebilir ve araştırmalara, kanıtlara dayalı çözüm üretebilir.
6
Sinema ve televizyon sektörlerinin meslek alanlarına yönelik edindiği teorik bilgisini uygulama yöntemleri ile bir araya getirir.
7
Sinema ve televizyon alanındaki çalışmalarında, olası sorunları hesaplayarak bunlara uygun çözümler geliştirir.
8
Sinema ve televizyon alanlarının diğer disiplinler ile olan ilişkisi arasında bağ kurarak ortak çalışmalar geliştirir.
9
Proje, sosyal etkinlik, sanatsal faaliyet gibi grup çalışmalarında bireysel ve ortak çalışmaları yönetir.
10
Her derse, işlenecek konu ile alakalı ortaya konmuş olan araştırmaları inceleyerek gelir, böylece alanındaki gelişimleri yaşam boyu keşfetme davranışı geliştirir.
11
Takip ettiği yenilikleri sorgulayarak sinema ve televizyon alanlarında kendi yönelimini keşfeder.
12
Alanında mesleki öğrenme becerileri geliştirir, bunları kendi çalışmalarına yansıtarak birlikte çalıştığı bireylerin de bu becerileri kazanmasına katkı sağlar.
13
Alanı ile ilgili konularda, ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini aktarır.
14
Ulusal ve uluslararası sinema gösterimlerine, festivallere, yarışmalara ve benzer organizasyonlara katılarak bilgilerini, becerilerini etkin kullanma ve paylaşma imkânı yaratır.
15
Sinema ve televizyon alanlarındaki etik değerleri anlar ve bunları çalışma ortamında uygular.
16
Sinema ve televizyon alanında çalışan bireyleri bir araya getiren organizasyonlar düzenler ve sahip olduğu birikimi yansıtma-tartışma ortamı oluşturur.

BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
Sanat kültürü ve estetik konularına ilişkin bilgiye sahiptir.
İlgili sanat alanına özgü sanat tarihi konusunda bilgi sahibidir.
Sanat ve tasarım materyalleri bilgisine sahiptir.
Sanat ve tasarım yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibidir.
İlgili sanat alanındaki yasal düzenlemeler ve işlemler konusunda bilgi sahibidir.
İlgili sanat alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşim konusunda bilgi sahibidir.
Araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.
Sanatsal eleştiri yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.
Sanat ve bilim etiği konusunda bilgi sahibidir.
Sanat kültürü ve estetik konularına ilişkin bilgiye sahiptir.
İlgili sanat alanına özgü sanat tarihi konusunda bilgi sahibidir.
Sanat ve tasarım materyalleri bilgisine sahiptir.
Sanat ve tasarım yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibidir.
İlgili sanat alanındaki yasal düzenlemeler ve işlemler konusunda bilgi sahibidir.
İlgili sanat alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşim konusunda bilgi sahibidir.
Araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.
Sanatsal eleştiri yöntemleri konusunda bilgi sahibidir.
Sanat ve bilim etiği konusunda bilgi sahibidir.
Sinema ve televizyon sektörleri ile alakalı kavramları tanımlar.
Sinema ve televizyon alanlarındaki hem temel hem de yeni kuramsal yönelimlere ve kavramlara hâkim olarak bu bilgilerin uygulama alanlarındaki yansımasını tartışır.
Sinema, televizyon, medya ve iletişim alanlarının tarihsel sürecini kavrayarak günümüzün sektör yönelimleri ile karşılaştırır.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Kuram ve uygulama bütünlüğü sağlar.
İlgili sanat alanına ilişkin yöntem ve teknikleri kullanır.
İlgili sanat alanının içindeki alt disiplinlerin etkileşimini değerlendirir.
Çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahipti
Çok boyutlu algılayabilme, düşünebilme, tasarlayabilme, uygulayabilme becerisini geliştirir.
Duyusal algıyı somutlaştırır.
Kuram ve uygulama bütünlüğü sağlar.
İlgili sanat alanına ilişkin yöntem ve teknikleri kullanır.
İlgili sanat alanının içindeki alt disiplinlerin etkileşimini değerlendirir.
Çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahiptir.
Çok boyutlu algılayabilme, düşünebilme, tasarlayabilme, uygulayabilme becerisini geliştirir.
Duyusal algıyı somutlaştırır.
Alanında kullanılan teknik malzemelerin yapısına ve çalışma prensibine dair bilgiye sahip olur, yeni yönelimler doğrultusunda geliştirilen güncel malzemeyi takip eder ve bu bilgisini kendi çalışmalarına yansıtarak uygular.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak çalışmaları sırasında elde ettiği verileri analiz edebilir ve araştırmalara, kanıtlara dayalı çözüm üretebilir.
Sinema ve televizyon sektörlerinin meslek alanlarına yönelik edindiği teorik bilgisini uygulama yöntemleri ile bir araya getirir.
Sinema ve televizyon alanındaki çalışmalarında, olası sorunları hesaplayarak bunlara uygun çözümler geliştirir.
Sinema ve televizyon alanlarının diğer disiplinler ile olan ilişkisi arasında bağ kurarak ortak çalışmalar geliştirir.
KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
Tek başına, bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu ve üretken olarak çalışır.
Proje süreçleri içinde etkin olarak yer alır.
Alanıyla ilgili özgün yapıtlarını toplumla paylaşır ve sonuçlarını değerlendirir.
Proje, sosyal etkinlik, sanatsal faaliyet gibi grup çalışmalarında bireysel ve ortak çalışmaları yönetir.
Öğrenme Yetkinliği
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
Kendi çalışmalarını sorgular.
Çözümleyici ve eleştirel düşünür.
Yaşam boyu öğrenme kavramını özümser.
Her derse, işlenecek konu ile alakalı ortaya konmuş olan araştırmaları inceleyerek gelir, böylece alanındaki gelişimleri yaşam boyu keşfetme davranışı geliştirir.
Takip ettiği yenilikleri sorgulayarak sinema ve televizyon alanlarında kendi yönelimini keşfeder.
Alanında mesleki öğrenme becerileri geliştirir, bunları kendi çalışmalarına yansıtarak birlikte çalıştığı bireylerin de bu becerileri kazanmasına katkı sağlar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Hedef kitlesini tanımlayarak alanı ile ilgili çalışmaları paylaşır. 5-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Çalışmalarını topluma anlatabilecek iletişim becerisine sahiptir.
Alanı ile ilgili konuları uzman ya da uzman olmayan kişilere görsel, yazılı ve sözlü iletişim yöntemlerini kullanarak etkin ve doğru olarak aktarır.
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi : B1 Düzeyi).
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Alanı ile ilgili konularda, ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini aktarır.
Ulusal ve uluslararası sinema gösterimlerine, festivallere, yarışmalara ve benzer organizasyonlara katılarak bilgilerini, becerilerini etkin kullanma ve paylaşma imkânı yaratır.
Alana Özgü Yetkinlik
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkındadır.
Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilir.
Alanında başarıyla iş yürütebilecek duyarlılığa sahiptir.
Estetik farkındalığa sahiptir.
Sinema ve televizyon alanlarındaki etik değerleri anlar ve bunları çalışma ortamında uygular.
Sinema ve televizyon alanında çalışan bireyleri bir araya getiren organizasyonlar düzenler ve sahip olduğu birikimi yansıtma-tartışma ortamı oluşturur.