TR EN

Amaç ve Hedefler

Programın Amacı

Çağımızda Saç bakımı ve güzellik konusunun insan yaşamındaki yeri ve önemi giderek artmaktadır. Ancak bu konuda insan sağılığının yaşamsal önemi dikkate alındığında alanda çalışacak eğitimli elemana ihtiyaç duyulmaktadır. İstanbul ilinin dünya ticaret merkezlerinden biri olması sektöre ve sektörde çalışacak nitelikli eleman ihtiyacını da beraberinde getirmektedir. Mesleğin uygulamasında gelişen teknolojilere paralel olarak, bilgisayarın yoğun kullanımı sağlanarak mezun olacak öğrencinin sahip olması gereken bilgi, beceri ve alışkanlıklarla donatılması ve bu donanımı etik davranışlar içinde, Atatürkçü, kültürel değerlerini koruyan nitelikte uzman yetiştirilmesi hedeflenmiştir.

Programın Hedefi

Cilt Bakımı ve Saç Tasarımı konularında gerekli teorik ve pratik eğitimi vermek .Makyaj, Epilasyon, Vücut Bakımı Uygulamaları, El Ayak ve Tırnak Bakımı, Saç ve Makyaj Tasarımı konularında teorik ve pratik yeterlilikleri kazandırmak