TR EN

Program Yeterlilikleri

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

BİLGİ

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Cilt türlerini tanır, cilt analizi yapar.
2
Cilt hastalıklarını tanır ve tanımlar.
3
Saç ve saçlı deri hastalıklarını tanır.
4
Vücut anatomisi ve fizyolojisi hakkında yeterli teknik bilgiye sahiptir.
5
Masaj çeşitlerini ve tekniklerini bilir.
6
Tırnağın yapısını bilir ve tırnak hastalıklarını tanır.
7
Saç bakımı ve güzellik hizmetleri sektöründe yasal düzenlemeleri takip eder.
8
Sektörde liderlik konumunda olan firmalar ve odarla iletişim halindedir.
9
Saç bakımı ve güzellik alanın da yenilikleri takip eder.
10
Yeni çıkan ürün ve uygulamalar konusunda bilgi sahibidir.

BECERİLER

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Güzellik salonlarına hizmet almak için gelen kişilere bağımsız olarak uygulama yapar
2
Saç Tasarımı veya Cilt ve Vücut Bakımı ile ilgili bir salonlarda takım çalışması yapar sorumluluk alır.
3
Saç Tasarımı veya Cilt ve Vücut Bakımı ile ilgili bir salonlarda yöneticilik yapar.
4
Sektörle ilgili yenilikleri ve yayınları takip eder.
5
Kendi kendine saç tasarım yapar.
6
Saç Tasarımı veya Cilt ve Vücut Bakımı ile ilgili bir salonlarda yöneticilik yapar.
7
Güzellik salonlarına hizmet almak için gelen kişilere bağımsız olarak uygulama yapar
8
Meslektaşları ile iletişim kuracak mesleki ve litaratürü takip edebilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
9
Alanıyla ilgili bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve sunumlar hazırlar.

YETKİNLİKLER

Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.

1
Güzellik salonlarına hizmet almak için gelen kişilere bağımsız olarak uygulama yapar
2
Saç Tasarımı veya Cilt ve Vücut Bakımı ile ilgili bir salonlarda takım çalışması yapar sorumluluk alır.
3
Saç Tasarımı veya Cilt ve Vücut Bakımı ile ilgili bir salonlarda yöneticilik yapar.
4
Sektörle ilgili yenilikleri ve yayınları takip eder.

Öğrenme Yetkinliği

1
Kendi kendine saç tasarım yapar.
2
Güzellikle ilgili sektörde çıkan yayınları programları takip eder
3
Güzellik sektörüyle ilgili yenilikleri güncel uygulamaları takip eder ve yaşam boyu kendini yeniler.
4
Uygulama zamanını iyi kullanır ve değerlendirir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1
Hizmet sektöründe,çalışma hayatında ve insan ilişkilerinde iyi iletişim kurar ve sosyal yetkinliğe sahip olur.
2
Meslektaşları ile iletişim kuracak mesleki ve litaratürü takip edebilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
3
Mesleki alandaki fuarları ve mesleki gelişmeleri takip eder.
4
Alanıyla ilgili bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve sunumlar hazırlar.

Alana Özgü Yetkinlik

1
Alanıyla ilgili konularda sağlığı ilgilendiren risk olabilecek konuları değerlendirir.
2
Saç bakımı ve güzellik hizmetleri konusunda yasal çerçeveleri bilir ve yerine getirir.
3
Hizmet verdiği kişilerin mahremiyetine gereken saygı ve özeni gösterir.
4
Mesleğinin gerektiği şekilde kişisel hijyenine önem verir.

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

1
Cilt türlerini tanır, cilt analizi yapar.
2
Cilt hastalıklarını tanır ve tanımlar.
3
Saç ve saçlı deri hastalıklarını tanır.
4
Vücut anatomisi ve fizyolojisi hakkında yeterli teknik bilgiye sahiptir.
5
Masaj çeşitlerini ve tekniklerini bilir.
6
Tırnağın yapısını bilir ve tırnak hastalıklarını tanır.
7
Saç bakımı ve güzellik hizmetleri sektöründe yasal düzenlemeleri takip eder.
8
Sektörde liderlik konumunda olan firmalar ve odarla iletişim halindedir.
9
Saç bakımı ve güzellik alanın da yenilikleri takip eder.
10
Yeni çıkan ürün ve uygulamalar konusunda bilgi sahibidir.
11
Güzellik salonlarına hizmet almak için gelen kişilere bağımsız olarak uygulama yapar
12
Saç Tasarımı veya Cilt ve Vücut Bakımı ile ilgili bir salonlarda takım çalışması yapar sorumluluk alır.
13
Saç Tasarımı veya Cilt ve Vücut Bakımı ile ilgili bir salonlarda yöneticilik yapar.
14
Sektörle ilgili yenilikleri ve yayınları takip eder.
15
Kendi kendine saç tasarım yapar.
16
Saç Tasarımı veya Cilt ve Vücut Bakımı ile ilgili bir salonlarda yöneticilik yapar.
17
Güzellik salonlarına hizmet almak için gelen kişilere bağımsız olarak uygulama yapar
18
Meslektaşları ile iletişim kuracak mesleki ve litaratürü takip edebilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
19
Alanıyla ilgili bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve sunumlar hazırlar.
20
Güzellik salonlarına hizmet almak için gelen kişilere bağımsız olarak uygulama yapar
21
Saç Tasarımı veya Cilt ve Vücut Bakımı ile ilgili bir salonlarda takım çalışması yapar sorumluluk alır.
22
Saç Tasarımı veya Cilt ve Vücut Bakımı ile ilgili bir salonlarda yöneticilik yapar.
23
Sektörle ilgili yenilikleri ve yayınları takip eder.
24
Kendi kendine saç tasarım yapar.
25
Güzellikle ilgili sektörde çıkan yayınları programları takip eder
26
Güzellik sektörüyle ilgili yenilikleri güncel uygulamaları takip eder ve yaşam boyu kendini yeniler.
27
Uygulama zamanını iyi kullanır ve değerlendirir.
28
Hizmet sektöründe,çalışma hayatında ve insan ilişkilerinde iyi iletişim kurar ve sosyal yetkinliğe sahip olur.
29
Meslektaşları ile iletişim kuracak mesleki ve litaratürü takip edebilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
30
Mesleki alandaki fuarları ve mesleki gelişmeleri takip eder.
31
Alanıyla ilgili bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve sunumlar hazırlar.
32
Alanıyla ilgili konularda sağlığı ilgilendiren risk olabilecek konuları değerlendirir.
33
Saç bakımı ve güzellik hizmetleri konusunda yasal çerçeveleri bilir ve yerine getirir.
34
Hizmet verdiği kişilerin mahremiyetine gereken saygı ve özeni gösterir.
35
Mesleğinin gerektiği şekilde kişisel hijyenine önem verir.

BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir.
Alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir.
Alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri hakkında bilgi sahibidir.
Alanındaki hizmet verme süreçleri ve işlemleri ile ilgili bilgi sahibidir.
Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir.
Alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir.
Alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri hakkında bilgi sahibidir.
Alanındaki hizmet verme süreçleri ve işlemleri ile ilgili bilgi sahibidir.
Cilt türlerini tanır, cilt analizi yapar.
Cilt hastalıklarını tanır ve tanımlar.
Saç ve saçlı deri hastalıklarını tanır.
Vücut anatomisi ve fizyolojisi hakkında yeterli teknik bilgiye sahiptir.
Masaj çeşitlerini ve tekniklerini bilir.
Tırnağın yapısını bilir ve tırnak hastalıklarını tanır.
Saç bakımı ve güzellik hizmetleri sektöründe yasal düzenlemeleri takip eder.
Sektörde liderlik konumunda olan firmalar ve odarla iletişim halindedir.
Saç bakımı ve güzellik alanın da yenilikleri takip eder.
Yeni çıkan ürün ve uygulamalar konusunda bilgi sahibidir.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Alanında faaliyet gösteren örgütlerin iç ve dış çevrelerindeki değişimleri takip eder, akılcı analizler yapar, yorumlar, karar verir ve değişimlere uyum sağlar.
Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanır.
Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, değerlendirir, geliştirir ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerir.
Alanı ile ilgili sorunları tespit eder, çözümler üretir ve sunar.
Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır, kullanır ve bakımını yaparak korur.
Öz değerlendirme yapar ve uygulamalardan sonuç çıkarır.
Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanır.
Alanında faaliyet gösteren örgütlerin iç ve dış çevrelerindeki değişimleri takip eder, akılcı analizler yapar, yorumlar, karar verir ve değişimlere uyum sağlar.
Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, değerlendirir, geliştirir ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerir.
Alanı ile ilgili sorunları tespit eder, çözümler üretir ve sunar.
Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır, kullanır ve bakımını yaparak korur.
Öz değerlendirme yapar ve uygulamalardan sonuç çıkarır.
Güzellik salonlarına hizmet almak için gelen kişilere bağımsız olarak uygulama yapar
Saç Tasarımı veya Cilt ve Vücut Bakımı ile ilgili bir salonlarda takım çalışması yapar sorumluluk alır.
Saç Tasarımı veya Cilt ve Vücut Bakımı ile ilgili bir salonlarda yöneticilik yapar.
Sektörle ilgili yenilikleri ve yayınları takip eder.
Kendi kendine saç tasarım yapar.
Saç Tasarımı veya Cilt ve Vücut Bakımı ile ilgili bir salonlarda yöneticilik yapar.
Güzellik salonlarına hizmet almak için gelen kişilere bağımsız olarak uygulama yapar
Meslektaşları ile iletişim kuracak mesleki ve litaratürü takip edebilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
Alanıyla ilgili bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve sunumlar hazırlar.
KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
Alanı ile ilgili teknik ve mesleki faaliyetleri karmaşık ve öngörülemeyen durumlarda yönetir.
Alanındaki işleri ve mesleğini yerine getirirken bağımsız çalışır.
Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır.
Alanı ile ilgili gelişmeleri ve uygulamaları takip eder, uygulamada ve mesleğinde kullanır.
Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir.
Güzellik salonlarına hizmet almak için gelen kişilere bağımsız olarak uygulama yapar
Saç Tasarımı veya Cilt ve Vücut Bakımı ile ilgili bir salonlarda takım çalışması yapar sorumluluk alır.
Saç Tasarımı veya Cilt ve Vücut Bakımı ile ilgili bir salonlarda yöneticilik yapar.
Sektörle ilgili yenilikleri ve yayınları takip eder.
Öğrenme Yetkinliği
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
Kendi kendine öğrenir, kendini ve zamanı yönetir ve kendi başarısını değerlendirir.
Alanı ve mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri takip eder.
Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
Kendi kendine saç tasarım yapar.
Güzellikle ilgili sektörde çıkan yayınları programları takip eder
Güzellik sektörüyle ilgili yenilikleri güncel uygulamaları takip eder ve yaşam boyu kendini yeniler.
Uygulama zamanını iyi kullanır ve değerlendirir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Bireylerarası ve kültürlerarası etkin iletişim kurar.
Alanı ile ilgili rapor hazırlar, bilgi, tartışma ve analizleri uzmanlara ve alan dışındakilere çeşitli şekillerde sunar.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Hizmet alanı, iş ve mesleği ile ilgili olarak bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde yenilikleri takip eder ve iletişim kurar.
Hizmet sektöründe,çalışma hayatında ve insan ilişkilerinde iyi iletişim kurar ve sosyal yetkinliğe sahip olur.
Meslektaşları ile iletişim kuracak mesleki ve litaratürü takip edebilecek yabancı dil bilgisine sahip olur.
Mesleki alandaki fuarları ve mesleki gelişmeleri takip eder.
Alanıyla ilgili bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve sunumlar hazırlar.
Alana Özgü Yetkinlik
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
Alanı ile ilgili düzenli olarak, sağlık, güvenlik ve risk değerlendirmesi yapar.
Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.
Alanı ile ilgili etik değerlere bağlı kalır.
Hizmet sunulan kişilerin özel hayatlarının mahremiyeti ve gizliliği konusunda yeterli bilince sahip olur.
Alanı ile ilgili işleri gerçekleştirirken insan sağlığını, sosyal ve doğal çevreyi dikkate alır.
Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
İnsanlar ve kültürler arasındaki farklılıklara duyarlı olur, hoşgörü ve saygı gösterir.
Alanıyla ilgili konularda sağlığı ilgilendiren risk olabilecek konuları değerlendirir.
Saç bakımı ve güzellik hizmetleri konusunda yasal çerçeveleri bilir ve yerine getirir.
Hizmet verdiği kişilerin mahremiyetine gereken saygı ve özeni gösterir.
Mesleğinin gerektiği şekilde kişisel hijyenine önem verir.