TR EN

Amaç ve Hedefler

Programın Amacı

Hızla değişen ve gelişen sağlık alanında; sektörün ihtiyaç duyduğu donanımlı, sağlık ve hastane yönetiminde işletmecilik bilgisine sahip, sağlık kurumlarının yönetim kademelerinde yetki alacak iletişim becerisi kuvvetli, tıbbi terminoloji ve bilgisayar bilgisine sahip, nitelikli, hızlı problem çözebilen, etik değerleri uygulayan, sorumluluk bilincine sahip ara elemanları sağlık sektörüne kazandırmak amaçlanmaktadır.

Programın Hedefi

Öğrencilere alanlarına yönelik hastane yönetimi ile yönetim ve organizasyon bilgi ve becerisi kazandırmak ve sağlık sistemine etki eden sağlık çalışanı olmalarını sağlanmayı hedeflemektedir