TR EN

Program Yeterlilikleri

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

BİLGİ

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Sağlık ve Sağlık hizmetleri ile ilgili konularda yeterli bilgi düzeyine sahiptir.
2
Sağlık muhasebesi ve sağlık maliyet yönetimi uygulaması yapılır.
3
Sağlık mevzuatı,sağlık yönetimi,tıbbi terminoloji,sağlık kurumlarında kaynak planlaması,sağlık hizmetleri pazarlaması,tıbbi terminoloji ve sağlık mevzuatı donanımına sahiptir.
4
Hastane otomasyon yöntemleri kullanılır.
5
Sağlık sektörü ile ilgili bilgileri güncel tutar.
6
Sağlık sektöründe karşılaşılan sorunlar hakkında bilgi sahibidir.
7
Sağlık sektöründe karşılaşılan sorunlara çözümler üretir.
8
Sağlık kurallarını bilir ve sağlık kurallarına göre hazırlanır.
9
Hastane yönetimi ile ilgili karar alabilecek bilgiye sahiptir.

BECERİLER

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Sağlık muhasebesi ve maliyeti hesaplarını yapar.
2
Sağlık hizmetlerinde görev ve mesuliyet alır.
3
Hastane otomasyon yöntemlerini kullanır.
4
Sağlık sistemlerinin sorunlarını bilir sorunlara yönelik çözümler üretir.
5
Sağlık kurumlarında, hasta kabul, , randevu, vezne, insan kaynakları, kalite birim,danışma faaliyetlerini yerine getirir.
6
Sağlık hizmeti üreten,sunan işletmelerde görev alır.

YETKİNLİKLER

Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.

1
Takım çalışması olan birimlerde etkin biçimde çalışır.
2
Yüklendiği sorumluluğu başarılı ve hızlı biçimde yerine getirir.
3
Sağlık alanını ve alanın risklerini bilerek bağımsız kararlar alır.

Öğrenme Yetkinliği

1
Sağlık kurumlarının bağlı olduğu resmi kurumları bilir.
2
Sağlık kurumları ile ilgili güncel olayları takip eder.
3
Sağlık kurumları işletmeciliği ile ilgili eğitim programlarını takip eder,sağlık kurumları ile ilgili gerekli olan bilgi kaynaklarına ulaşır.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1
Hasta ve hekim arasında iletişim sağlar.
2
Hasta gizliliği konusunda yetkindir.
3
Hasta ve hasta yakınları ile iletişim kurar.

Alana Özgü Yetkinlik

1
Sağlık sektörüne has terminoloji bilgisine sahiptir.
2
Sağlık kurumları yönetimi,sağlık yönetimi konularında yetkin bilgiye sahip olması gerektiğini bilir.
3
Sağlık sektörünü iyi bilerek stratejik kararlar verir.

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

1
Sağlık ve Sağlık hizmetleri ile ilgili konularda yeterli bilgi düzeyine sahiptir.
2
Sağlık muhasebesi ve sağlık maliyet yönetimi uygulaması yapılır.
3
Sağlık mevzuatı,sağlık yönetimi,tıbbi terminoloji,sağlık kurumlarında kaynak planlaması,sağlık hizmetleri pazarlaması,tıbbi terminoloji ve sağlık mevzuatı donanımına sahiptir.
4
Hastane otomasyon yöntemleri kullanılır.
5
Sağlık sektörü ile ilgili bilgileri güncel tutar.
6
Sağlık sektöründe karşılaşılan sorunlar hakkında bilgi sahibidir.
7
Sağlık sektöründe karşılaşılan sorunlara çözümler üretir.
8
Sağlık kurallarını bilir ve sağlık kurallarına göre hazırlanır.
9
Hastane yönetimi ile ilgili karar alabilecek bilgiye sahiptir.
10
Sağlık muhasebesi ve maliyeti hesaplarını yapar.
11
Sağlık hizmetlerinde görev ve mesuliyet alır.
12
Hastane otomasyon yöntemlerini kullanır.
13
Sağlık sistemlerinin sorunlarını bilir sorunlara yönelik çözümler üretir.
14
Sağlık kurumlarında, hasta kabul, , randevu, vezne, insan kaynakları, kalite birim,danışma faaliyetlerini yerine getirir.
15
Sağlık hizmeti üreten,sunan işletmelerde görev alır.
16
Takım çalışması olan birimlerde etkin biçimde çalışır.
17
Yüklendiği sorumluluğu başarılı ve hızlı biçimde yerine getirir.
18
Sağlık alanını ve alanın risklerini bilerek bağımsız kararlar alır.
19
Sağlık kurumlarının bağlı olduğu resmi kurumları bilir.
20
Sağlık kurumları ile ilgili güncel olayları takip eder.
21
Sağlık kurumları işletmeciliği ile ilgili eğitim programlarını takip eder,sağlık kurumları ile ilgili gerekli olan bilgi kaynaklarına ulaşır.
22
Hasta ve hekim arasında iletişim sağlar.
23
Hasta gizliliği konusunda yetkindir.
24
Hasta ve hasta yakınları ile iletişim kurar.
25
Sağlık sektörüne has terminoloji bilgisine sahiptir.
26
Sağlık kurumları yönetimi,sağlık yönetimi konularında yetkin bilgiye sahip olması gerektiğini bilir.
27
Sağlık sektörünü iyi bilerek stratejik kararlar verir.

BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
1-Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak sağlık alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 2-Sağlık alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. 3-Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini tanımlar
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
Alanı ile ilişkili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
Alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir.
1-Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak sağlık alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 2-Sağlık alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. 3-Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini tanımlar
Sağlık ve Sağlık hizmetleri ile ilgili konularda yeterli bilgi düzeyine sahiptir.
Sağlık muhasebesi ve sağlık maliyet yönetimi uygulaması yapılır.
Sağlık mevzuatı,sağlık yönetimi,tıbbi terminoloji,sağlık kurumlarında kaynak planlaması,sağlık hizmetleri pazarlaması,tıbbi terminoloji ve sağlık mevzuatı donanımına sahiptir.
Hastane otomasyon yöntemleri kullanılır.
Sağlık sektörü ile ilgili bilgileri güncel tutar.
Sağlık sektöründe karşılaşılan sorunlar hakkında bilgi sahibidir.
Sağlık sektöründe karşılaşılan sorunlara çözümler üretir.
Sağlık kurallarını bilir ve sağlık kurallarına göre hazırlanır.
Hastane yönetimi ile ilgili karar alabilecek bilgiye sahiptir.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
1-Sağlık alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır. 2-Sağlık alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
1-Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. 2-Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır. 3-Alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
Karar, uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
Alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
1-Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. 2-Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır. 3-Alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
1-Sağlık alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır. 2-Sağlık alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
Sağlık muhasebesi ve maliyeti hesaplarını yapar.
Sağlık hizmetlerinde görev ve mesuliyet alır.
Hastane otomasyon yöntemlerini kullanır.
Sağlık sistemlerinin sorunlarını bilir sorunlara yönelik çözümler üretir.
Sağlık kurumlarında, hasta kabul, , randevu, vezne, insan kaynakları, kalite birim,danışma faaliyetlerini yerine getirir.
Sağlık hizmeti üreten,sunan işletmelerde görev alır.
KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
1-Sağlık alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. 2-Sağlık alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır. 3-Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir.
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir.
Takım çalışması olan birimlerde etkin biçimde çalışır.
Yüklendiği sorumluluğu başarılı ve hızlı biçimde yerine getirir.
Sağlık alanını ve alanın risklerini bilerek bağımsız kararlar alır.
Öğrenme Yetkinliği
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara katılıma açık olur.
1-Sağlık alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 2-Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirir. 3-Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
Sağlık kurumlarının bağlı olduğu resmi kurumları bilir.
Sağlık kurumları ile ilgili güncel olayları takip eder.
Sağlık kurumları işletmeciliği ile ilgili eğitim programlarını takip eder,sağlık kurumları ile ilgili gerekli olan bilgi kaynaklarına ulaşır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
1-Sağlık alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır. 2-Sağlık alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. 3-Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir. 4-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. 5-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 6-Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları izler ve gelişmelere duyarlıdır.
Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
Çalışma arkadaşlarına yardıma yatkındır.
Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Alanı ile ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara duyarlıdır ve gelişmeleri izler.
Hasta ve hekim arasında iletişim sağlar.
Hasta gizliliği konusunda yetkindir.
Hasta ve hasta yakınları ile iletişim kurar.
Alana Özgü Yetkinlik
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
1-Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. 2-Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır. 3-Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 4-Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. 5-Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnektir. 6-Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir. 7-Mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirir.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak katkıda bulunur.
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnek olur.
Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.
Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Değişime ve yeniliğe açıktır.
Sağlık sektörüne has terminoloji bilgisine sahiptir.
Sağlık kurumları yönetimi,sağlık yönetimi konularında yetkin bilgiye sahip olması gerektiğini bilir.
Sağlık sektörünü iyi bilerek stratejik kararlar verir.