TR EN

Genel Bilgiler

Programın Amacı

Hızla değişen ve gelişen sağlık alanında; sektörün ihtiyaç duyduğu donanımlı, sağlık ve hastane yönetiminde işletmecilik bilgisine sahip, sağlık kurumlarının yönetim kademelerinde yetki alacak iletişim becerisi kuvvetli, tıbbi terminoloji ve bilgisayar bilgisine sahip, nitelikli, hızlı problem çözebilen, etik değerleri uygulayan, sorumluluk bilincine sahip ara elemanları sağlık sektörüne kazandırmak amaçlanmaktadır.

Kariyer Olanakları

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı mezunları, özel ve kamu kurumları olmak üzere;

1-Resmi ve özel hastaneler, tip merkezleri ve poliklinikler,

2-Sosyal güvenlik kuruluşlarının sağlık sigortası ile ilgili birimlerinde (Emekli Sandığı, BAĞ-KUR, SGK),

3-Tibbi Laboratuvarlar,

4-Huzurevi ve Rehabilitasyon merkezleri,

5-Dializ üniteleri,

6-Ağiz ve diş sağlığı merkezleri,

7-Belediye sağlık merkezleri, dernek ve vakıflara ait sağlık kuruluşları,

8-İlaç, tıbbi malzeme ve cihaz üreten veya ithal eden şirketlerde Ecza depoları,

9-Sağlik alanında araştırma ve eğitim yapan şirketler,

10-Özel sağlık sigortası şirketlerinde kendilerine kariyer yapma olanağı bulabilirler.

 

 

Yatay Geçiş İle Geçilen Programlar

Üniversitemiz ön lisans programlarına “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” doğrultusunda kontenjan dahilinde yatay geçişle öğrenci kabul etmektedir.

Dikey Geçiş İle Geçilen Programlar

Bölümümüze Dikey Geçiş ile geçmek isteyen tüm öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavı’na girerek yeterli puanı aldıkları takdirde ÖSYM tarafından yerleştirilirler. Tüm şartları yerine getiren öğrenciler dört yıllık; Sağlık Yönetimi, İşletme, Sağlık İdaresi ve İşletme Yönetimi lisans eğitimi almaya hak kazanır.