TR EN

Genel Bilgiler

Programın Amacı

Hızla değişen ve gelişen sağlık alanında; sektörün ihtiyaç duyduğu donanımlı, sağlık ve hastane yönetiminde işletmecilik bilgisine sahip, sağlık kurumlarının yönetim kademelerinde yetki alacak iletişim becerisi kuvvetli, tıbbi terminoloji ve bilgisayar bilgisine sahip, nitelikli, hızlı problem çözebilen, etik değerleri uygulayan, sorumluluk bilincine sahip ara elemanları sağlık sektörüne kazandırmak amaçlanmaktadır.

Programın Hedefi

Öğrencilere alanlarına yönelik hastane yönetimi ile yönetim ve organizasyon bilgi ve becerisi kazandırmak ve sağlık sistemine etki eden sağlık çalışanı olmalarını sağlamayı hedeflemektedir.

 

 

Kariyer Olanakları

 Sağlık Kurumları İşletmeciliği programı mezunları, özel ve kamu kurumları olmak üzere;

1-Resmi ve özel hastaneler, tip merkezleri ve poliklinikler,

2-Sosyal güvenlik kuruluşlarının sağlık sigortası ile ilgili birimlerinde (Emekli Sandığı, BAĞ-KUR, SGK),

3-Tibbi Laboratuvarlar,

4-Huzurevi ve Rehabilitasyon merkezleri,

5-Diyaliz üniteleri,

6-Ağiz ve Diş sağlığı merkezleri,

7-Belediye sağlık merkezleri, dernek ve vakıflara ait sağlık kuruluşları,

8-İlaç, tıbbi malzeme ve cihaz üreten veya ithal eden şirketlerde Ecza depoları,

9-Sağlik alanında araştırma ve eğitim yapan şirketler,

10-Özel sağlık sigortası şirketlerinde kendilerine kariyer yapma olanağı bulabilirler.

 

 

Bölümün Geleceği

Sağlık Sektörü; ülkemizde ve dünyada gelişmekte olan, dünyadaki artış ve farklılaşma nedeni ile çağdaş işletmecilik anlayışı ile yönetilmesi gereğinin önem kazanması, özel sağlık kurumlarının sayısındaki artış, iş süreçlerinin yeniden yapılandırılması ihtiyaçları gibi konuların giderek artması bu alanda nitelikli personel istihdamı önemli hale getirmektedir.

 

Kimler Seçmeli

Sağlık Kurumları İşletmeciliği programını; insan sevgisi olan, iyi iletişim kurabilen, hızlı karar verebilen, yeniliklere açık, problem ortaya çıktığında nasıl çözülebileceğini bilen, hasta odaklı, hoşgörülü, soğukkanlı, sabırlı, yardımsever, değişen sağlık sektörünü takip eden özelliklere sahip kişiler tercih edebilir.

 

Çalışma Alanları

Bu bölümden mezun öğrenciler;

Resmi ve özel hastaneler, tıp merkezleri ve poliklinikler, Sosyal güvenlik kuruluşlarının sağlik sigortası ile ilgili birimlerinde (Emekli Sandiği, Bağ-kur, SGK), tıbbi laboratuarlarda, Huzurevi ve Rehabilitasyon merkezlerinde, Diyaliz ünitelerinde, ağız ve diş sağlığı merkezlerinde, dernek ve vakıflara ait sağlik kuruluşlarında, İlaç, tIbbi malzeme ve cihaz üreten veya ithal eden şirketlerde, Ecza depolarında, sağlık alanında araştırma ve eğitim yapan şirketlerde çalışabilirler.

Yatay Geçiş İle Geçilen Programlar

Üniversitemiz ön lisans programlarına “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” doğrultusunda kontenjan dahilinde yatay geçişle öğrenci kabul etmektedir.TYT ile öğrenci kabul eden Önlisans programlarının tamamına Yatay Geçiş yapabilir.

Dikey Geçiş İle Geçilen Programlar

Bölümümüze dikey geçiş ile geçmek isteyen tüm öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavı’na girerek yeterli puanı aldıkları takdirde ÖSYM tarafından yerleştirilirler. Tüm şartları yerine getiren öğrenciler dört yıllık;Acil ve Afet Yönetimi, Sağlık Yönetimi, İşletme, Sosyal Hizmet,Uluslararası İşletme Yönetimi lisans eğitimi almaya hak kazanır.