TR EN

Amaç ve Hedefler

Programın Amacı

İlk ve acil yardım programı ile hastane öncesi acil müdahale hizmetlerini profesyonel anlamda verip, ardından hasta ve yaralılara uygulanacak esas tedavi yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde gerekli görülen merkezlere uygun koşullar ile taşınmasını ve yaşam kurtarıcı ve sakat kalmayı önleyici tıbbi müdahale olanakları sağlayabilecek yardımcı sağlık personeli yetiştirmektir.

Programın Hedefi

Bedensel olarak sağlıklı ve güçlü, çabuk ve doğru karar verebilen, soğukkanlı, dikkatli ve sorumluluk duygusu güçlü, iletişim yetenekleri gelişmiş, hastalar ile iyi iletişim kurabilen, hastayı ve çevresini inceleyerek, hasta hakkında gerekli araştırmayı yaparak, yakınlarından bilgi alarak sorununu çok kısa sürede belirleyen, müdahale için gerekli olan güvenli çevreyi sağlayan, durumuna göre hastaya gerekli ilk yardım tekniklerini uygulayan, hastanın güvenli bir biçimde ambulansa yerleştirilmesi için gerektiğinde polis veya itfaiyenin yardımını da sağlayan, yolda hastaya acil bakım hizmeti veren, hastayı bir sağlık kuruluşuna teslim eden, oradaki ilgililere hastanın durumu hakkında bilgi veren, hastanelerin acil servis bölümünde ilk yardım görevi yapan nitelikli teknikerler yetiştirmektir.