TR EN

Program Yeterlilikleri

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

BİLGİ

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Acil bakıma yönelik temel bilgi ve birikime sahip olur.
2
Acil durumda hasta değerlendirme kapasitesine sahiptir.
3
Acil bakım felsefesine inanır.
4
Acil sağlık hizmetlerinin kalitesinin geliştirilmesi ve kalite standartları konusunda bilgi sahibi olur.

BECERİLER

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Koruyucu, tedavi edici acil bakım prensiplerini planlar, uygular ve değerlendirir ve kaydeder.
2
Acil bakım alanının gerektirdiği ileri düzeyde kurumsal ve uygulama bilgisini kullanır.

YETKİNLİKLER

Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.

1
Hastane öncesi acil bakımda sorumluluk alır.
2
Olay anında hızlı, seri, soğukkanlı ve doru karar verir.

Öğrenme Yetkinliği

1
Yaşam boyu öğrenme bilinci ile öğrenmeyi sürdürür.
2
Ulusal ve evrensel değerleri ilke edinerek entellektüel ve sosyal açıdan kendisini geliştirir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1
Hasta, hasta yakını ve ekip içindeki diğer sağlık profesyonelleri ile sözlü ve yazılı iletişim kurar.
2
Acil yardım durumlarında kendini, hasta ve hasta yakınlarını, diğer sağlık profesyonellerini psikolojik ve sosyal anlamda koruyabilmek için gerekli bilgi ve beceriyi kullanır.

Alana Özgü Yetkinlik

1
Acil yardım durumlarında olay yerine en kısa sürede ulaşarak, durumu değerlendirir, gerekli durumlarda ilk müdahaleyi yapar ve uygun şekilde hastanın acil servise naklini sağlar.
2
Acil yardım durumunda yaralıya yönelik yapılacak ilk ve acil yardım tekniklerini uygun şekilde planlar, yönetir ve uygular.

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

1
Acil bakıma yönelik temel bilgi ve birikime sahip olur.
2
Acil durumda hasta değerlendirme kapasitesine sahiptir.
3
Acil bakım felsefesine inanır.
4
Acil sağlık hizmetlerinin kalitesinin geliştirilmesi ve kalite standartları konusunda bilgi sahibi olur.
5
Koruyucu, tedavi edici acil bakım prensiplerini planlar, uygular ve değerlendirir ve kaydeder.
6
Acil bakım alanının gerektirdiği ileri düzeyde kurumsal ve uygulama bilgisini kullanır.
7
Hastane öncesi acil bakımda sorumluluk alır.
8
Olay anında hızlı, seri, soğukkanlı ve doru karar verir.
9
Yaşam boyu öğrenme bilinci ile öğrenmeyi sürdürür.
10
Ulusal ve evrensel değerleri ilke edinerek entellektüel ve sosyal açıdan kendisini geliştirir.
11
Hasta, hasta yakını ve ekip içindeki diğer sağlık profesyonelleri ile sözlü ve yazılı iletişim kurar.
12
Acil yardım durumlarında kendini, hasta ve hasta yakınlarını, diğer sağlık profesyonellerini psikolojik ve sosyal anlamda koruyabilmek için gerekli bilgi ve beceriyi kullanır.
13
Acil yardım durumlarında olay yerine en kısa sürede ulaşarak, durumu değerlendirir, gerekli durumlarda ilk müdahaleyi yapar ve uygun şekilde hastanın acil servise naklini sağlar.
14
Acil yardım durumunda yaralıya yönelik yapılacak ilk ve acil yardım tekniklerini uygun şekilde planlar, yönetir ve uygular.

BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak sağlık alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
Sağlık alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
Alanı ile ilişkili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini tanımlar.
Acil bakıma yönelik temel bilgi ve birikime sahip olur.
Acil durumda hasta değerlendirme kapasitesine sahiptir.
Acil bakım felsefesine inanır.
Acil sağlık hizmetlerinin kalitesinin geliştirilmesi ve kalite standartları konusunda bilgi sahibi olur.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Sağlık alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır.
Sağlık alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
Koruyucu, tedavi edici acil bakım prensiplerini planlar, uygular ve değerlendirir ve kaydeder.
Acil bakım alanının gerektirdiği ileri düzeyde kurumsal ve uygulama bilgisini kullanır.
KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.
Sağlık alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
Sağlık alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.
Hastane öncesi acil bakımda sorumluluk alır.
Olay anında hızlı, seri, soğukkanlı ve doru karar verir.
Öğrenme Yetkinliği
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
Sağlık alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirir.
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
Yaşam boyu öğrenme bilinci ile öğrenmeyi sürdürür.
Ulusal ve evrensel değerleri ilke edinerek entellektüel ve sosyal açıdan kendisini geliştirir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Sağlık alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır
Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları izler ve gelişmelere duyarlıdır.
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
Alanı ile ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara duyarlıdır ve gelişmeleri izler.
Hasta, hasta yakını ve ekip içindeki diğer sağlık profesyonelleri ile sözlü ve yazılı iletişim kurar.
Acil yardım durumlarında kendini, hasta ve hasta yakınlarını, diğer sağlık profesyonellerini psikolojik ve sosyal anlamda koruyabilmek için gerekli bilgi ve beceriyi kullanır.
Alana Özgü Yetkinlik
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak katkıda bulunur.
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.
Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.
Mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirir.
Acil yardım durumlarında olay yerine en kısa sürede ulaşarak, durumu değerlendirir, gerekli durumlarda ilk müdahaleyi yapar ve uygun şekilde hastanın acil servise naklini sağlar.
Acil yardım durumunda yaralıya yönelik yapılacak ilk ve acil yardım tekniklerini uygun şekilde planlar, yönetir ve uygular.