TR EN

Genel Bilgiler

Programın Amacı

İlk ve acil yardım programı ile hastane öncesi acil müdahale hizmetlerini profesyonel anlamda verip, ardından hasta ve yaralılara uygulanacak esas tedavi yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde gerekli görülen merkezlere uygun koşullar ile taşınmasını ve yaşam kurtarıcı ve sakat kalmayı önleyici tıbbi müdahale olanakları sağlayabilecek yardımcı sağlık personeli yetiştirmektir.

Programın Hedefi

Bedensel olarak sağlıklı ve güçlü, çabuk ve doğru karar verebilen, soğukkanlı, dikkatli ve sorumluluk duygusu güçlü, iletişim yetenekleri gelişmiş, hastalar ile iyi iletişim kurabilen, hastayı ve çevresini inceleyerek, hasta hakkında gerekli araştırmayı yaparak, yakınlarından bilgi alarak sorununu çok kısa sürede belirleyen, müdahale için gerekli olan güvenli çevreyi sağlayan, durumuna göre hastaya gerekli ilk yardım tekniklerini uygulayan, hastanın güvenli bir biçimde ambulansa yerleştirilmesi için gerektiğinde polis veya itfaiyenin yardımını da sağlayan, yolda hastaya acil bakım hizmeti veren, hastayı bir sağlık kuruluşuna teslim eden, oradaki ilgililere hastanın durumu hakkında bilgi veren, hastanelerin acil servis bölümünde ilk yardım görevi yapan nitelikli teknikerler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Kariyer Olanakları

Bu programı başarı ile tamamlayanlar “sağlık teknikeri” unvanını alacaklardır. Mezunlar devlet ve özel hastanelerde, sağlık kuruluşlarında Hızır acil servislerde çalışabilmektedirler. Ayrıca, ambulanslarda ve hastanelerin acil servislerinde, acil müdahaleye gerek duyulduğu zaman doktorlara yardımcı sağlık personelini ve acil yardım ambulansı hasta nakil ambulansı, hava ve deniz ambulanslarında, diğer yardım araçlarında, hastane, tıp merkezi vb. acil sağlık hizmeti sunulan tüm acil servislerde görev yapabilirler. İlk ve acil yardım teknikerleri, acil yardım hasta nakil ambulanslarında sağlık personeli, komuta kontrol merkezlerinde çağrı karşılama personeli olarak ve hastane acil servislerinde sağlık personeli olarak çalışırlar. Bu personel gerektiğinde (güvenli sürüş eğitimi sonrası) ambulans sürücüsü olarak görev yaparlar.

Çalışma Alanları

Mezun olan öğrenciler devlet ve özel hastanelerde, sağlık kuruluşlarında, hızır acil servislerinde çalışabilmektedirler. Ayrıca, acil yardım hasta nakil ambulanslarında sağlık personeli, komuta kontrol merkezlerinde çağrı karşılama personeli olarak çalişabilirler.

Yatay Geçiş İle Geçilen Programlar

Öğrenciler, TYT taban puanıyla öğrenci alan tüm genel programlara geçiş yapabilirler.

Dikey Geçiş İle Geçilen Programlar

Öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı ile Acil Yardım ve Afet Yönetimi; Hemşirelik; Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri programlarına dikey geçiş yapabilirler.