TR EN

Amaç ve Hedefler

Programın Amacı

Patoloji Laboratuvarlarında; doku ve vücut sıvılarının mikroskobik incelemeye hazır hale getirilmesine dek tüm teknik hizmetlerin yürütülmesinde ve gelişen teknolojiyi uygulayabilecek, yeni tekniklerin oturtulmasında çalışacak, problem çözme yetisinde, göz ve el koordinasyonunu iyi kullanabilen teknik elemanları yetiştirmektir.

Programın Hedefi

Geleneksel yöntemlerin yanında, en ileri modern teknikleri de bilen ve uygulayabilen, özel ve kamudaki patoloji laboratuvarlarında görev alabilecek nitelikli personel yetiştirmektir.

 

Adli Patoloji , Veteriner Patoloji ve Kriminal gibi alanlara patoloji bilgisine  sahip sağlık sektörüne özgü bilgi ve beceri donanımlı bireylerler yetiştirmek.

İletişimi güçlü, sektöre özgü bilgi ve becerilere sahip araştırmayı bilen öğrenciler yetiştirmek.