TR EN

Genel Bilgiler

Programın Amacı

Patoloji Laboratuvarlarında; doku ve vücut sıvılarının mikroskobik incelemeye hazır hale getirilmesine dek tüm teknik hizmetlerin yürütülmesinde ve gelişen teknolojiyi uygulayabilecek, yeni tekniklerin oturtulmasında çalışacak, problem çözme yetisinde, göz ve el koordinasyonunu iyi kullanabilen teknik elemanları yetiştirmektir.

Programın Hedefi

Geleneksel yöntemlerin yanında, en ileri modern teknikleri de bilen ve uygulayabilen, özel ve kamudaki patoloji laboratuvarlarında görev alabilecek nitelikli personel yetiştirmektir.

 

Adli Patoloji , Veteriner Patoloji ve Kriminal gibi alanlara patoloji bilgisine  sahip sağlık sektörüne özgü bilgi ve beceri donanımlı bireylerler yetiştirmek.

İletişimi güçlü, sektöre özgü bilgi ve becerilere sahip araştırmayı bilen öğrenciler yetiştirmek.

 

Kariyer Olanakları

Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programından mezun olan adaylar; Üniversite hastaneleri, devlet hastaneleri ve özel hastanelerin patoloji ve sitoloji laboratuvarlarında, adli tıp kurumu patoloji laboratuvarlarında, tıp fakültesi histoloji laboratuvarlarında, moleküler patoloji laboratuvarlarında ve laboratuvarlara malzeme-cihaz temini sağlayan firmalarda çalışabilmektedir. Ayrıca Dikey Geçiş sınavına girerek Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Biyoloji, Biyomühendislik, Genetik ve Biyomühendislik, Hemşirelik Moleküler Biyoloji ve Genetik, Sağlık Yönetimi bölümlerine dikey geçiş yapabilirler.

 

Çalışma Alanları

Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programından mezun olan adaylar; Üniversite hastaneleri, devlet hastaneleri ve özel hastanelerin patoloji ve sitoloji laboratuvarlarında, adli tıp kurumu patoloji laboratuvarlarında, tıp fakültesi histoloji laboratuvarlarında, moleküler patoloji laboratuvarlarında ve laboratuvarlara malzeme-cihaz temini sağlayan firmalarda çalışabilmektedir.

 

Yatay Geçiş İle Geçilen Programlar

TYT ile öğrenci kabul eden Önlisans programlarının tamamına Yatay Geçiş yapabilir.

Dikey Geçiş İle Geçilen Programlar

Öğrencilerimiz ÖSYM tarafından gerçekleştirilen DGS ile aşağıdaki bölümlerden birine dikey geçiş yapabilirler.

  1. Acil yardım ve Afet Yönetimi
  2. Moleküler Biyoloji ve Genetik
  3. Genetik ve Biyomühendislik
  4. Biyomühendislik
  5. Biyoloji
  6. Hemşirelik
  7. Sağlık Yönetimi
  8. Biyoteknoloji