TR EN

Amaç ve Hedefler

Programın Amacı

Akademisyenlerin, özel sektör ve kamu çalışanlarının gereksinimini karşılamak üzere oluşturulmuş olan Ekonomi ve Finans Doktora programımızın amacı; literatüre hakim, ulusal ve uluslararası finansal sistemlerdeki gelişmeleri takip edebilen, etkileşimleri analiz edebilen ve yorumlayabilen, finansal yönetimde verimliliği arttırıcı bilimsel çözümler önerebilen nitelikte bilim adamları ve araştırmacılar yetiştirmektir.

Programın Hedefi

Ekonomi ve finansa ilişkin teorilerden faydalanarak ekonomik/ finansal olayların yeniden formüle edilerek farklı açılardan analiz edilip sentezlenmesiyle öğrencilere uluslararası literatüre katkı yapabilecek bir akademik altyapı kazandırmak.