TR EN

Dersin Program Çıktıları İle Olan İlişkileri

(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5
Zorunlu Dersler
Dersin Adi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 T %
SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMA VE TASARIM YÖNTEMLERİ 1 1 1 2 1 5 4 3 3 3 2 1 27 13,24
DOKTORA TEZİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOKTORA TEZİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOKTORA TEZİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOKTORA TEZİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEZE GİRİŞ VE SEMİNER 5 5 4 4 3 3 4 5 5 3 3 4 48 23,53
DOKTORA YETERLİK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOKTORA TEZ ÖNERİSİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOPLAM 6 6 5 6 4 8 8 8 8 6 5 5 75 36,76
Seçmeli Dersler
Dersin Adi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 T %
FİNANS VE RİSK YÖNETİMİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İKTİSAT POLİTİKASI UYGULAMALARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İLERİ FİNANS TEORİSİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UYGULAMALI ZAMAN SERİSİ ANALİZİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İLERİ MİKRO EKONOMİ ANALİZİ 4 4 4 4 3 4 3 3 1 2 2 4 38 126,67
TOPLAM 4 4 4 4 3 4 3 3 1 2 2 4 38 126,67