TR EN

Amaç ve Hedefler

Programın Amacı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, yerel ve uluslararası düzeyde gerçekleşen siyasi ve idari değişimlerin açıklanmasına ve anlaşılmasına yardımcı olan bir disiplindir. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi yüksek lisans programının amacı, siyaset ve idare alanlarında güncel ve teknolojik kaynaklarla desteklenen kuramsal ve uygulamalı bilgilerle donanmış nitelikli iş gücü yetiştirmektir. Öğrencilere bilimsel yaklaşım, eleştirel tutum ve yaşamboyu öğrenme ilkesini benimseterek, zaman yönetimi, öz disiplin ve iletişim becerilerine vakıf mezunlar vermektir.

Programın Hedefi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi yüksek lisans programının temel hedefi, kamu yönetiminin her düzeyi için  yerel ve merkezi idarede öncelikle tercih edilen, demokrasi ve insan hakları temelinde farklılıklara saygılı, çağdaş gelişmelere ve değişimlere açık, içinde yaşadığı toplumun lideri olacak mezunlar yetiştirmektir.