TR EN

Dersin Program Çıktıları İle Olan İlişkileri

(0) Etkisiz (1) En Düşük (2) Düşük (3) Orta (4) İyi (5) Çok İyi
0 1 2 3 4 5
Zorunlu Dersler
Dersin Adi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 T %
TEZ-I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEZE GİRİŞ VE SEMİNER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEZ-II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BİLİM FELSEFESİ VE METODOLOJİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seçmeli Dersler
Dersin Adi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 T %
ÇAĞDAŞ YÖNETİM YAKLAŞIMLARI 5 3 5 4 4 4 4 4 4 2 1 4 3 4 3 4 4 62 172,22
KAMU YÖNETİMİNDE GÜNCEL TARTIŞMALAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KAMU YÖNETİMİNDE İNSAN KAYNAKLARI 4 4 2 2 2 4 2 2 5 4 4 3 3 3 4 4 4 56 155,56
KENT HİZMETLERİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 5 4 4 3 5 4 65 180,56
SİYASAL SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TÜRKİYEDE DEVLET VE TOPLUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOPLAM 13 11 10 9 10 12 10 10 12 10 8 12 10 11 10 13 12 183 508,33