TR EN

Amaç ve Hedefler

Programın Amacı

Uluslararasılaşma hedefine yönelik eğitimin verildiği Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’nün temel amacı, kuramsal bilgi ile uygulamayı entegre edebilen, sosyal sorumluluk bilincine sahip, evrensel etik değerlere saygılı ve bu etik değerler doğrultusunda yaratıcı organizasyonlar ortaya koyabilen, yeni medya kullanımına hakim ve günümüz teknolojisini mesleğine yansıtabilen profesyonel Halkla İlişkiler ve Reklam uzmanları yetiştirmektir.

Programın Hedefi

Uluslararasılaşma hedefine yönelik eğitimin verildiği okulumuzda, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümünden mezun olan öğrencilerin;  kuramsal bilgiyi uygulamaya aktarabilen, eleştirel, rasyonel, yaratıcı ve hızlı düşünen, analitik bir yaklaşıma ve araştırmacı kimliğe sahip, sosyal sorumluluk kampanyası ve reklam kampanyaları gibi çeşitli uygulamalar içerisinde profesyonel olarak yer alabilecek, sosyal sorumluk bilincine sahip, üretken ve  iş dünyasının taleplerine cevap verebilecek nitelikte yetiştirmesi hedeflenmektedir.