TR EN

Program Yeterlilikleri

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

BİLGİ

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Alanlarındaki temel kavramları ve bu kavramlardan doğan temel disiplinleri açıklar.
2
Alanıyla ilgili güncel bilgiler ile iletişim kuramlarını karşılaştırır.
3
Alanıyla ilgili problemleri saptayarak konuya ilişkin sorunları çözer.
4
Alanındaki bilgi ve olguları sosyal bilimlerin Sosyoloji,Gazetecilik, Televizyon, Medya gibi alanlarıyla karşılaştırır.

BİLGİ

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Bu programdan mezun olunca öğrenciler, halkla ilişkiler,reklam,pazarlama gibi alanlarda araştırma ve analiz yapar.
2
Alan bilgisini kullanarak, alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları tespit eder ve çözer.
3
Gerçekleştirilen proje, kampanya analizi doğrultusunda, hazırlayacağı iletişim planını alanıyla doğru orantılı olarak uygular.
4
Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgilerden faydalanarak,halkla ilişkiler ve reklamcılık sektöründe karşılaştığı problemleri çözer.

YETKİNLİKLER

Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.

1
Halkla ilişkiler kampanyaları ve reklam projelerinde yer alarak, ekip içinde kendilerine verilen görevleri yerine getirir.
2
Alanın dinamiklerine bütünleşik bir bakış açısıyla yaratıcı ve eleştirel yaklaşarak, özgün ve yenilikçi stratejiler yaratır.
3
Alanıyla ilgili ortaya çıkabilecek sorunlar karşısında sorumluluk alarak, iletişim planı tasarlar.

Öğrenme Yetkinliği

1
Mesleki uzmanlıklarını destekleyecek yaratıcı üretim, sunum ve ikna tekniklerini tanımlar.
2
Alanıyla ilgili gelişmeleri, değişimleri ve yenilikleri yakından takip eder ve örnek verir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1
Reklam,halkla ilişkiler, pazarlama gibi konularda düşünce ve fikirlerini yazılı ve sözlü olarak ilgili kişi ve kurumlara etkili bir şekilde açıklar.
2
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler tasarlar.

Alana Özgü Yetkinlik

1
Alanıyla ilgili edindiği bilgiler doğrultusunda, sektörle işbirliği kurarak, kariyer hedeflerini belirler.
2
İletişimle ilgili konuların toplumsal ve küresel boyutlardaki etkilerini analiz eder ve yorumlar.
3
Alanıyla ilgili teknik ve kuramsal bilgi ve becerilerini kullanarak yeni bilgi ve teknikler tasarlar.

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

1
Alanlarındaki temel kavramları ve bu kavramlardan doğan temel disiplinleri açıklar.
2
Alanıyla ilgili güncel bilgiler ile iletişim kuramlarını karşılaştırır.
3
Alanıyla ilgili problemleri saptayarak konuya ilişkin sorunları çözer.
4
Alanındaki bilgi ve olguları sosyal bilimlerin Sosyoloji,Gazetecilik, Televizyon, Medya gibi alanlarıyla karşılaştırır.
5
Bu programdan mezun olunca öğrenciler, halkla ilişkiler,reklam,pazarlama gibi alanlarda araştırma ve analiz yapar.
6
Alan bilgisini kullanarak, alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları tespit eder ve çözer.
7
Gerçekleştirilen proje, kampanya analizi doğrultusunda, hazırlayacağı iletişim planını alanıyla doğru orantılı olarak uygular.
8
Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgilerden faydalanarak,halkla ilişkiler ve reklamcılık sektöründe karşılaştığı problemleri çözer.
9
Halkla ilişkiler kampanyaları ve reklam projelerinde yer alarak, ekip içinde kendilerine verilen görevleri yerine getirir.
10
Alanın dinamiklerine bütünleşik bir bakış açısıyla yaratıcı ve eleştirel yaklaşarak, özgün ve yenilikçi stratejiler yaratır.
11
Alanıyla ilgili ortaya çıkabilecek sorunlar karşısında sorumluluk alarak, iletişim planı tasarlar.
12
Mesleki uzmanlıklarını destekleyecek yaratıcı üretim, sunum ve ikna tekniklerini tanımlar.
13
Alanıyla ilgili gelişmeleri, değişimleri ve yenilikleri yakından takip eder ve örnek verir.
14
Reklam,halkla ilişkiler, pazarlama gibi konularda düşünce ve fikirlerini yazılı ve sözlü olarak ilgili kişi ve kurumlara etkili bir şekilde açıklar.
15
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler tasarlar.
16
Alanıyla ilgili edindiği bilgiler doğrultusunda, sektörle işbirliği kurarak, kariyer hedeflerini belirler.
17
İletişimle ilgili konuların toplumsal ve küresel boyutlardaki etkilerini analiz eder ve yorumlar.
18
Alanıyla ilgili teknik ve kuramsal bilgi ve becerilerini kullanarak yeni bilgi ve teknikler tasarlar.

BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
Alanlarındaki temel kavramları ve bu kavramlardan doğan temel disiplinleri açıklar.
Alanıyla ilgili güncel bilgiler ile iletişim kuramlarını karşılaştırır.
Alanıyla ilgili problemleri saptayarak konuya ilişkin sorunları çözer.
Alanındaki bilgi ve olguları sosyal bilimlerin Sosyoloji,Gazetecilik, Televizyon, Medya gibi alanlarıyla karşılaştırır.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Bu programdan mezun olunca öğrenciler, halkla ilişkiler,reklam,pazarlama gibi alanlarda araştırma ve analiz yapar.
Alan bilgisini kullanarak, alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları tespit eder ve çözer.
Gerçekleştirilen proje, kampanya analizi doğrultusunda, hazırlayacağı iletişim planını alanıyla doğru orantılı olarak uygular.
Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgilerden faydalanarak,halkla ilişkiler ve reklamcılık sektöründe karşılaştığı problemleri çözer.
KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
Halkla ilişkiler kampanyaları ve reklam projelerinde yer alarak, ekip içinde kendilerine verilen görevleri yerine getirir.
Alanın dinamiklerine bütünleşik bir bakış açısıyla yaratıcı ve eleştirel yaklaşarak, özgün ve yenilikçi stratejiler yaratır.
Alanıyla ilgili ortaya çıkabilecek sorunlar karşısında sorumluluk alarak, iletişim planı tasarlar.
Öğrenme Yetkinliği
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
Mesleki uzmanlıklarını destekleyecek yaratıcı üretim, sunum ve ikna tekniklerini tanımlar.
Alanıyla ilgili gelişmeleri, değişimleri ve yenilikleri yakından takip eder ve örnek verir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Reklam,halkla ilişkiler, pazarlama gibi konularda düşünce ve fikirlerini yazılı ve sözlü olarak ilgili kişi ve kurumlara etkili bir şekilde açıklar.
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler tasarlar.
Alana Özgü Yetkinlik
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
Alanıyla ilgili edindiği bilgiler doğrultusunda, sektörle işbirliği kurarak, kariyer hedeflerini belirler.
İletişimle ilgili konuların toplumsal ve küresel boyutlardaki etkilerini analiz eder ve yorumlar.
Alanıyla ilgili teknik ve kuramsal bilgi ve becerilerini kullanarak yeni bilgi ve teknikler tasarlar.