TR EN

Genel Bilgiler

Programın Amacı

Uluslararasılaşma hedefine yönelik eğitimin verildiği Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’nün temel amacı, kuramsal bilgi ile uygulamayı entegre edebilen, sosyal sorumluluk bilincine sahip, evrensel etik değerlere saygılı ve bu etik değerler doğrultusunda yaratıcı organizasyonlar ortaya koyabilen, yeni medya kullanımına hakim ve günümüz teknolojisini mesleğine yansıtabilen profesyonel Halkla İlişkiler ve Reklam uzmanları yetiştirmektir.

Kariyer Olanakları

Halkla İlişkiler ve Reklam mesleğinin doğası gereği, tüm kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından ihtiyaç dahilinde olduğu düşünülürse, kariyer olanaklarının sektörel bazda ne kadar geniş olduğu yadsınamaz bir gerçektir.  Bu bağlamda içinde bulunduğumuz küresel dünyada mesleğin gereksinimi  gittikçe artmakta ve önemi günden güne ortaya çıkmaktadır.

 

 

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü mezunları aldıkları eğitimin ardından kamu ve özel kuruluşlarda halkla ilişkiler ve reklam uzmanı,  marka iletişimi ve marka yönetimi sorumlusu, kurumsal iletişim uzmanı, reklam tasarımcısı, reklam yazarı, medya planlama uzmanı gibi çeşitli unvanlarla kendilerine yer bulabilirler. Bu alanda akademik kariyer düşünen öğrencilerse yüksek öğrenimine devam ederek akademik kariyer yapabilirler.

 

Yatay Geçiş İle Geçilen Programlar

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü,  ön lisans/lisans programlarına “Yükseköğretim Kurumlarında ön lisans ve Lisans düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” doğrultusunda kontenjan dahilinde yatay geçişle öğrenci kabul etmektedir.

Dikey Geçiş İle Geçilen Programlar

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümüne Dikey Geçiş ile geçmek isteyen tüm öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavı’na girerek yeterli puanı aldıkları takdirde ÖSYM tarafından yerleştirilirler. Tüm şartları yerine getiren öğrenciler böylece okulumuzda dört yıllık lisans eğitimi almaya hak kazanır. Ayrıca İstanbul Gelişim Üniversitesi ön lisans öğrencileri DGS ile ücretli kontenjanını kazandıkları takdirde  yüzde 50 burslu okuma imkanına sahip olurlar.