TR EN

Amaç ve Hedefler

Programın Amacı

Lojistik Yönetimi, iki ayrı disiplinin karması bir bölüm olup, 2011-2012 eğitim-öğretim yılı içerisinde İstanbul Gelişim Üniversitesi çatısı altında kurulmuştur. Uluslararası ticaret hacminin artması, lojistik hizmetlerinin gelişmesi, ticaretin küreselleşmesi derken uluslararası lojistik alanında doğan nitelikli insan kaynağı açığı da hayli artmıştır. Bu doğrultuda programın amacı ise öğrencilerine lojistik, gümrük yönetimi, mikro ve makro ekonomi, uluslararası ticaret, pazarlama ilkeleri, depolama ve envanter, ihracat ve ithalat politikaları, hava, deniz, kara ve demiryolu taşımacılığı, finansal yönetim, iş ve sosyal güvenlik hukuku, girişimcilik ve KOBİ yönetimi, bankacılık, perakende satış gibi konularda bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

Programın Hedefi

Global sermaye hareketlerinin yoğunlaştığı ve Türkiye’nin uluslararası ticari arenada önemli bir aktör olarak yükselişe geçtiği son yıllarda, gerek uluslararası ticaret gerekse lojistik sektörlerinin donanımlı profesyonellere duyduğu ihtiyaç her zamankinden fazladır. Bu anlamda Lojistik Yönetimi, bu alanda hizmet veren şirketlere ve diğer tüm sektörlerin gereksinim duyduğu, yetkinlik sahibi, büyük düşünen, analiz ve sentez kabiliyeti güçlü, yabancı dilde iletişim kurabilen, vizyonu geniş, ulusal ve uluslararası alanda çalışabilecek, ürün ve hizmetlerin ve bunlarla ilgili her türlü bilgi akışının verimli olarak planlanması, yürütülmesi ve denetlenmesini sağlayacak, uluslararası ticarete hakim, uygulamaya dönük, rasyonel ve analitik düşünebilen, alanında farkındalık yaratan topluma ve çevreye duyarlı, lojistik ve taşımacılık sektörü ile üretici ve ticari işletmelerin lojistik alanlarında çalışabilecek insan gücü yetiştirmektir.