TR EN

Genel Bilgiler

Programın Amacı

Lojistik Yönetimi, iki ayrı disiplinin karması bir bölüm olup, 2011-2012 eğitim-öğretim yılı içerisinde İstanbul Gelişim Üniversitesi çatısı altında kurulmuştur. Uluslararası ticaret hacminin artması, lojistik hizmetlerinin gelişmesi, ticaretin küreselleşmesi derken uluslararası lojistik alanında doğan nitelikli insan kaynağı açığı da hayli artmıştır. Bu doğrultuda programın amacı ise öğrencilerine lojistik, gümrük yönetimi, mikro ve makro ekonomi, uluslararası ticaret, pazarlama ilkeleri, depolama ve envanter, ihracat ve ithalat politikaları, hava, deniz, kara ve demiryolu taşımacılığı, finansal yönetim, iş ve sosyal güvenlik hukuku, girişimcilik ve KOBİ yönetimi, bankacılık, perakende satış gibi konularda bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

Programın Hedefi

Global sermaye hareketlerinin yoğunlaştığı ve Türkiye’nin uluslararası ticari arenada önemli bir aktör olarak yükselişe geçtiği son yıllarda, gerek uluslararası ticaret gerekse lojistik sektörlerinin donanımlı profesyonellere duyduğu ihtiyaç her zamankinden fazladır. Bu anlamda Lojistik Yönetimi, bu alanda hizmet veren şirketlere ve diğer tüm sektörlerin gereksinim duyduğu, yetkinlik sahibi, büyük düşünen, analiz ve sentez kabiliyeti güçlü, yabancı dilde iletişim kurabilen, vizyonu geniş, ulusal ve uluslararası alanda çalışabilecek, ürün ve hizmetlerin ve bunlarla ilgili her türlü bilgi akışının verimli olarak planlanması, yürütülmesi ve denetlenmesini sağlayacak, uluslararası ticarete hakim, uygulamaya dönük, rasyonel ve analitik düşünebilen, alanında farkındalık yaratan topluma ve çevreye duyarlı, lojistik ve taşımacılık sektörü ile üretici ve ticari işletmelerin lojistik alanlarında çalışabilecek insan gücü yetiştirmektir.

Kariyer Olanakları

Lojistik Yönetimi Bölümü mezunları, bu alandaki nitelikli insan kaynağı açığından ve gelişen ticaret ve lojistik hacminden ötürü geniş çalışma olanaklarına sahiptirler.  Mezunlar tüm şirketlerin dış ticaret, finans ve lojistik departmanlarında çalışabilecek olmakla birlikte özellikle ithalat ve ihracat firmaları, gümrük müşavirlikleri ve bankaların kambiyo departmanları ile sayıları giderek artan lojistik firmalarında gelecek vaat eden uzman/yönetici basamaklarında ve saygın meslekî pozisyonlarda istihdam edilebileceklerdir. Diğer taraftan, konusunda uzman, yenilikçi, girişimciuluslararasılaşma standartlarına uygun ve rekabetçi özelliklerde mezun olacak öğrencilerimiz, kamu sektöründe kanunların kendilerine tanıdığı tüm meslek sınavlarına girme olanağına da kavuşacak ve kariyer hedeflerini bu alanda da sürdürme imkanını bulacaklardır.

Bölümün Geleceği

Firmalar lojistik alt yapısı olmadan ilerleyemezler. Lojistik bir firmanın adeta can damarıdır ve gelişerek varlığını sürdürecektir. Örneğin COVID-19 pandemisinde en çok göze çarpan sektör kargo sektörü olmuştur. Özellikle izolasyon olan günlerde ve temasın minimize edildiği dönemde evden sipariş vermenin çok büyük bir ihtiyaç olduğu ortaya çıkmıştır. İşte tam burada lojistiğin önemi bir kez daha vurgulanmıştır. Depolardan müşterilere ulaşımın kusursuz olması iyi bir lojistik alt yapısı ile sağlanabilir. Dolayısıyla lojistik kavramı gelecekte de gelişerek devam edecektir.

Kimler Seçmeli

Liman ve gümrük gibi yerlerde ve uluslararası firmalarda bir kariyer düşünenler Lojistik yönetimi bölümünü seçebilirler. Bununla beraber PTT gibi devlet kurumlarında çalışmak isteyenler de bu bölümü okuyabilirler. 

Çalışma Alanları

Dört yillik bu bölümün mezunlari, ulusal ya da Lojistik Yönetimi kuruluşlarinin planlama, pazarlama, satiş, lojistik, yönetim, muhasebe, haberleşme, gümrük gibi bölümlerinde ve “Tedarik Zinciri” yönetimini gerçekleştiren kuruluşlarin ilgili departmanlarinda çalişabilirler. Bu nedenle, mezunlar için geniş bir çalişma ve iş imkani bulunmaktadir.

Yatay Geçiş İle Geçilen Programlar

Üniversitemiz ön lisans/lisans programlarına “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” doğrultusunda kontenjan dahilinde yatay geçişle öğrenci kabul etmektedir.

Dikey Geçiş İle Geçilen Programlar

Bölümümüze Dikey Geçiş ile geçmek isteyen tüm öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavı’na girerek yeterli puanı aldıkları takdirde ÖSYM tarafından yerleştirilirler. Tüm şartları yerine getiren öğrenciler böylece okulumuzda dört yıllık lisans eğitimi almaya hak kazanır.