TR EN

Amaç ve Hedefler

Programın Amacı

Uçak Mühendisliği; uçak, uçak motoru, helikopter gibi hava araçları ile hava ve uzayda seyreden insanlı ve insansız  her çeşit aracın tasarımı, üretimi, test edilmesi, araştırılması ve geliştirilmesi, bakım ve onarımı konusunda mühendis yetiştirmeyi hedefleyen bir bölümdür. Uçak mühendisliği aerodinamik, uçuş dinamiği ve kontrol, itki, aviyonik, malzeme bilimi ve yapısal analiz gibi alanlarda mühendislik becerilerinin kazanılmasını gerektirir. Ayrıca Makine Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği gibi mekanik alanında eğitim veren mühendislik bölümlerinin yanı sıra, Elektrik Elektronik ve Bilgisayar Mühendislikleri ile de yakın bir ilişki içinde olan disiplinler arası yönü kuvvetli bir mühendislik alanıdır.

Uçak ve Uzay sektörünün hızla gelişmeye devam edeceği, sivil ve askeri havacılıkla beraber savunma sanayimizde atılımların daha da büyüyeceği gerekçesinden hareketle, nitelikli Uçak Mühendisliği eğitimi alan mühendis açığını gidermek ve bu sektörün ihtiyacını karşılamak gerekmektedir. Uçak Mühendisliği Bölümü; askeri ve sivil uçakların yoğunlaştığı Türkiye uçak sanayisinin teknolojik gelişimine katkı yaparak geliştirilip üretilecek yeni tip uçakların tasarım ve imalatında aktif görev alacak uçak mühendislerini yetiştirmeyi amaçlamakta olup bu mühendislerin uçak, hava araçları ve genel havacılıkla ilgili araştırma ve uygulama çalışmalarını yürütecek insan kaynağını oluşturmalarını sağlayabilecek; aynı zamanda askeri ve sivil uçakların bakım ve onarımı konularında da teknik destek verebileceklerdir.

Programın Hedefi

Bu bölüm öğrencilerinin en büyük avantajı ise uçak teknolojilerinin birçok mühendislik alanındaki en ileri teknoloji uygulamalarını bünyesinde toplaması nedeniyle, bu disiplinlerdeki gelişmelere de bağlı olarak uçak mühendisliğinin sürekli olarak gelişim gösteren bir meslek olmasıdır.

Uçak Mühendisliği Bölümü’nü ile;

• Havacılık konularında en son teknolojileri takip eden ve kullanabilen,

• Matematik, fen bilimleri ve mühendislik alanındaki bilgileri uygulayabilen,

• Deney tasarlayıp yapabilen ve sonuçları analiz edip anlamlandırabilen,

• Ekonomik, çevresel, toplumsal, politik, etik, sağlık ve güvenlik, imal edilebilirlik ve sürdürülebilirlik gibi gerçek sınırlamalar karşısında bir sistemi, sistemin bir parçasını veya bir süreci istenilen gereksinimleri karşılayabilecek şekilde tasarlayabilen,

• Çok disiplinli takımlarda çalışabilen,

• Mühendislik problemlerini teşhis edebilen, formüle dönüştürebilen ve çözebilen,

• Profesyonel ve etik sorumlulukları anlayabilen,

• Etkin bir şekilde iletişim kurabilen,

• Mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamda etkilerini anlamak için gerekli geniş eğitime sahip olan,

• Yaşam boyu eğitimin gerekliliği ve bunu hayata geçirebilmenin farkında olan,

• Mesleği ile ilgili güncel konuları takip eden ve bilgi sahibi olan,

• Mühendislik uygulamaları için gereken teknikleri, becerileri ve modern mühendislik araçlarını kullanabilen Uçak Mühendisi yetiştirmektir.