TR EN

Amaç ve Hedefler

Programın Amacı

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’ne bağlı olan Mimarlık Bölümü’nde güncel  mimarlık ortamının gerekliliklerine uygun eğitim programları uygulanmaktadır. Mimarlık alanındaki akademik çalışmaları destekleyen eğitim anlayışına sahip olan İstanbul Gelişim Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde; teknoloji ile mimarlık alanındaki gelişmeler yakından takip edilmekte ve bu değişimler tüm eğitim sistemine entegre edilmektedir. Ulusal ve uluslararası standartlarda eğitim anlayışıyla hizmet veren İstanbul Gelişim Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde çağın önde gelen mimari tasarımcılarını ve yenilikçi mimarlık araştırmacılarını yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

Programın Hedefi

Uluslararası standartlarda eğitimin verildiği İstanbul Gelişim Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde, her türlü yapının tasarımı, mekanlarının donanımı ve inşaat sürecinin planlama gibi teknik eğitimler verilmektedir. Binalar ile insanlar arasındaki ilişkileri anlayan, çevreyi değerlendirebilen, mimari miras bilincine hakim bireyler yetiştirme konusunda etkin rol oynayan İstanbul Gelişim Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde eğitim-öğretim planının yanı sıra   kongre, seminer, sempozyum, sergi ve atölye etkinlikleri de düzenlenmektedir. Bu etkinliklerle öğrencilerin hem mesleki hem de sosyal ve kültürel açıdan kendilerini geliştirmeye yönelik ulusal ve uluslararası standartlarda birçok imkanlar da sağlanmaktadır.