TR EN

Amaç ve Hedefler

Programın Amacı

Sosyal Hizmetler Programı, iki yıllık bir ön lisans programıdır. Programın temel amacı; ülkemizde karşılaşılan sosyal meseleleri tanımlayarak çeşitli boyutlarda toplumsal sorunlar yaşayan bireylere, ailelere ve farklı dezavantajlı gruplara ihtiyaç duydukları hizmet uygulamalarını etik bir çerçevede gerçekleştirebilecek, alanlarında yetkin sosyal hizmet uzmanları yardımcıları ve sosyal çalışmacı yardımcıları yetiştirebilmektir. Bu amaç doğrultusunda programın içeriğinde yer alan dersler ile temel teorik bilgileri vermenin yanı sıra bu bilgileri güncel konular ile harmanlayarak uygulamaya aktarma becerisini kazandırmak hedeflenmiştir.

Programın Hedefi

Sosyal Hizmet Programı, alanlarında ihtiyaç duyulan teorik ve uygulamalı bilgiye sahip vizyonu olan ve etik sorumluluklarını yerine getiren yetkin sosyal hizmet uzmanı ve sosyal çalışmacı yardımcıları yetiştirmeyi hedeflemektedir