TR EN

Kariyer ve Akademik İlerleme Olanakları

Kariyer Olanakları

Sosyal Hizmetler ön lisans programını başarılı bir şekilde tamamlayarak mezuniyet yeterliliklerini sağlayan öğrenciler, “Sosyal Hizmetler Uzmanı Yardımcısı” veya “Sosyal Çalışmacı Yardımcısı” unvanı alacaklardır. Aynı zamanda mezun olan öğrenciler üniversitelerin uzaktan veya örgün eğitim veren programlarına dikey geçiş yaparak lisans öğretimlerine devam etme hakkına da sahiptir. Sosyal hizmet mesleği uygulayıcılarına duyulan ihtiyaç her geçen dönem artmakta buna bağlı olarak da istihdam ve çalışma alanları gelişmektedir.

Çalışma Olanakları

Bölümden mezun olan öğrencilerin çalışma alanları; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Devlet Hastaneleri, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri, Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Rehberlik ve Araştırma Merkezleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Darülaceze Müessesesi Müdürlüğü, Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, İl Özel İdareleri, Belediyeler, Devlet Planlama Teşkilatı, Sosyal hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri, İş ve İşçi Bulma Kurumu, Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, Sosyal hizmetler İl Müdürlükleri, Rehabilitasyon Merkezleri, Körler ve Sağırlar Okulları, Huzurevleri, Cezaevleri, Çocuk Yuvaları, Kreş ve Gündüz Bakımevleridir.

Yatay Geçiş

Öğrenciler YGS-5’de yer alan ilgili bölümlere yatay geçiş yapabilirler.  

Dikey Geçiş

Öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı sonucunda uygun puanı alabildikleri takdirde Sosyoloji ve Sosyal hizmetler bölümlerine dikey geçiş yapabilirler.