TR EN

Genel Bilgiler

Programın Amacı

Sosyal Hizmetler Programı, iki yıllık bir ön lisans programıdır. Programın temel amacı; ülkemizde karşılaşılan sosyal meseleleri tanımlayarak çeşitli boyutlarda toplumsal sorunlar yaşayan bireylere, ailelere ve farklı dezavantajlı gruplara ihtiyaç duydukları hizmet uygulamalarını etik bir çerçevede gerçekleştirebilecek, alanlarında yetkin sosyal hizmet uzmanları yardımcıları ve sosyal çalışmacı yardımcıları yetiştirebilmektir. Bu amaç doğrultusunda programın içeriğinde yer alan dersler ile temel teorik bilgileri vermenin yanı sıra bu bilgileri güncel konular ile harmanlayarak uygulamaya aktarma becerisini kazandırmak hedeflenmiştir.

Kariyer Olanakları

Sosyal Hizmetler ön lisans programını başarılı bir şekilde tamamlayarak mezuniyet yeterliliklerini sağlayan öğrenciler, “Sosyal Hizmetler Uzmanı Yardımcısı” veya “Sosyal Çalışmacı Yardımcısı” unvanı alacaklardır. Aynı zamanda mezun olan öğrenciler üniversitelerin uzaktan veya örgün eğitim veren programlarına dikey geçiş yaparak lisans öğretimlerine devam etme hakkına da sahiptir. Sosyal hizmet mesleği uygulayıcılarına duyulan ihtiyaç her geçen dönem artmakta buna bağlı olarak da istihdam ve çalışma alanları gelişmektedir.

Yatay Geçiş İle Geçilen Programlar

Öğrenciler YGS-5’de yer alan ilgili bölümlere yatay geçiş yapabilirler.  

Dikey Geçiş İle Geçilen Programlar

Öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı sonucunda uygun puanı alabildikleri takdirde Sosyoloji ve Sosyal hizmetler bölümlerine dikey geçiş yapabilirler.