TR EN

Amaç ve Hedefler

Programın Amacı

Mimari dekoratif sanatlar programının amacı, iç ve dış mimari yapı dekorasyon sanatlarında, dekorasyon malzemelerinin tasarım aşamalarında, sanat ve teknoloji alanındaki yeniliklerle tasarım alışkanlığı kazanan teknik elemanlar yetiştirmektir. Bu alandan mezun olan öğrenci hem sanat ve kültür varlıklarımızdan olan mimari yapıların aslına uygun bir biçimde korunmasını sağlar hem de yeni dekorasyon önerileri getirir. Ayrıca tasarım ve çizim yeteneğine sahip, şekiller arasındaki ayrıntıları algılayabilen, estetik görüşü olan, dikkatli ve sabırlı, alanındaki teknolojik ve sanatsal gelişmeleri göz önünde bulunduran, işletmelerde çalışacak ara insan gücünü yetiştirmek programın amaçları arasındadır.

Programın Hedefi

Programın hedefi; mimari dekoratif sanatlar uygulamalarının mesleki ve etik sorumluluğu içerisinde, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkinliklerin bilincinde olan, genel kavramsal bilgilere sahip, alanında yaşam boyu öğrenime açık bireyler yetiştirmektir. İletişim yeteneği gelişmiş ve takım çalışmasına yatkın bireyler ortaya çıkarmaktır.