TR EN

Program Yeterlilikleri

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

BİLGİ

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Yapıya ait edindiği bilgileri şantiye ve büro ortamında uygular.
2
Yeni yapılan veya eski binaları mimari plana uygun restore etmek.
3
Yapı uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri kullanır.
4
Yapı uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri kullanır.
5
Gelişmiş teknolojiyi kullanır
6
Eskiyi günümüze kazandırır
7
Geliştirilmiş teknolojilerin uygulanmasındaki sorunları ve çözümlerini anlar.
8
Deney yapar, veri toplar, toplanan verileri sunar.
9
Yapılacak konu ile ilgili desenleri tasarlar veya yapılan tasarımı uygulayabilmek için plan yapar
10
Teknik resim ve el becerisini uygulamada etkin kullanır
11
Alanında karşılaştığı sorunlara uygun çözümler geliştirir
12
Doğabilecek hataları ve iş kazalarını önlemek için gerekli önlemleri alır, planlanan işin programa uygun yürütülmesini sağlar.

BECERİLER

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Teknoloji alanında güncel teknikleri ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
2
Sahada çalışarak yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanır
3
Ressam, heykeltıraş, seramikçi, mühendis, iç mimar ve mimarlara yardımcı eleman olarak, uygulama alanının keşfini yapıp gerekli ölçüleri alır

YETKİNLİKLER

Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.

1
Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisine sahiptir.
2
Bireysel olarak veya takımlarda çalışır.
3
Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmasını yapabilme becerisine sahiptir.
4
Teknik düşünmeyi geliştirir

Öğrenme Yetkinliği

1
Bilim, teknoloji ve çağdaş konular hakkındaki gelişmeleri takip eder.
2
Bilişim teknolojilerini kullanır, alanının gerektirdiği programları kullanır.
3
Alanındaki gelişmeleri izleyerek kendini geliştirme becerisine sahiptir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1
Fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme becerisine sahiptir
2
Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yeteneğine sahiptir.
3
Sorunlara karşı pratik çözüm bulma ve doğru karar verme becerisine sahiptir.

Alana Özgü Yetkinlik

1
Çevreye duyarlı ve çevreyi koruyucu yapıya sahiptir.
2
Teknolojik uygulamaların hukuksal sonuçları ve meslek etiği konusunda farkındalığa sahiptir.
3
Kalite konularında bilinç sahibi olma becerisine sahiptir
4
Ulusal ve Uluslararası çağdaş sorunları izleyebilme becerisine sahiptir.

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

1
Yapıya ait edindiği bilgileri şantiye ve büro ortamında uygular.
2
Yeni yapılan veya eski binaları mimari plana uygun restore etmek.
3
Yapı uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri kullanır.
4
Yapı uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri kullanır.
5
Gelişmiş teknolojiyi kullanır
6
Eskiyi günümüze kazandırır
7
Geliştirilmiş teknolojilerin uygulanmasındaki sorunları ve çözümlerini anlar.
8
Deney yapar, veri toplar, toplanan verileri sunar.
9
Yapılacak konu ile ilgili desenleri tasarlar veya yapılan tasarımı uygulayabilmek için plan yapar
10
Teknik resim ve el becerisini uygulamada etkin kullanır
11
Alanında karşılaştığı sorunlara uygun çözümler geliştirir
12
Doğabilecek hataları ve iş kazalarını önlemek için gerekli önlemleri alır, planlanan işin programa uygun yürütülmesini sağlar.
13
Teknoloji alanında güncel teknikleri ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
14
Sahada çalışarak yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanır
15
Ressam, heykeltıraş, seramikçi, mühendis, iç mimar ve mimarlara yardımcı eleman olarak, uygulama alanının keşfini yapıp gerekli ölçüleri alır
16
Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisine sahiptir.
17
Bireysel olarak veya takımlarda çalışır.
18
Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmasını yapabilme becerisine sahiptir.
19
Teknik düşünmeyi geliştirir
20
Bilim, teknoloji ve çağdaş konular hakkındaki gelişmeleri takip eder.
21
Bilişim teknolojilerini kullanır, alanının gerektirdiği programları kullanır.
22
Alanındaki gelişmeleri izleyerek kendini geliştirme becerisine sahiptir.
23
Fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme becerisine sahiptir
24
Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yeteneğine sahiptir.
25
Sorunlara karşı pratik çözüm bulma ve doğru karar verme becerisine sahiptir.
26
Çevreye duyarlı ve çevreyi koruyucu yapıya sahiptir.
27
Teknolojik uygulamaların hukuksal sonuçları ve meslek etiği konusunda farkındalığa sahiptir.
28
Kalite konularında bilinç sahibi olma becerisine sahiptir
29
Ulusal ve Uluslararası çağdaş sorunları izleyebilme becerisine sahiptir.

BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alana özgü, kültür, estetik, yöntem, teknik ve malzemeler konusunda temel bilgilere sahiptir.
Matematik, fen bilimleri ve bu alanların temel mühendislik bilimlerine uygulanması konularında yeterli bilgi birikimine sahiptir.
Temel mühendislik bölümleriyle ilgili temel kavramlara sahiptir.
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahiptir.
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahiptir.
Matematik, fen bilimleri ve bu alanların temel mühendislik bilimlerine uygulanması konularında yeterli bilgi birikimine sahiptir.
Temel mühendislik bölümleriyle ilgili temel kavramlara sahiptir.
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alana özgü, kültür, estetik, yöntem, teknik ve malzemeler konusunda temel bilgilere sahiptir.
Yapıya ait edindiği bilgileri şantiye ve büro ortamında uygular.
Yeni yapılan veya eski binaları mimari plana uygun restore etmek.
Yapı uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri kullanır.
Yapı uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri kullanır.
Gelişmiş teknolojiyi kullanır
Eskiyi günümüze kazandırır
Geliştirilmiş teknolojilerin uygulanmasındaki sorunları ve çözümlerini anlar.
Deney yapar, veri toplar, toplanan verileri sunar.
Yapılacak konu ile ilgili desenleri tasarlar veya yapılan tasarımı uygulayabilmek için plan yapar
Teknik resim ve el becerisini uygulamada etkin kullanır
Alanında karşılaştığı sorunlara uygun çözümler geliştirir
Doğabilecek hataları ve iş kazalarını önlemek için gerekli önlemleri alır, planlanan işin programa uygun yürütülmesini sağlar.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Alanında edindiği temel sanat ve temel tasarım, kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlar, sorunları tanımlar, analiz eder, uygulamaya yönelik çözüm önerileri oluşturur.
Temel mühendislik bakış açısı ile alanında tanımlanan mühendislik problemlerini kavrar ve çözümlerini yapar.
Bir mühendislik uygulaması için gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
Teknik resim yapar
Algoritmik düşünür.
Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney yapma, veri toplama, toplanan verilerin sunumu ve temel yorumunu yapar.
Geliştirilmiş teknolojilerin uygulanmasındaki sorunları ve çözümlerini anlar.
Teknoloji alanında güncel teknikleri ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
Teknik resim becerisini uygulamada etkin kullanır.
Deney yapar, veri toplar, toplanan verileri sunar.
Geliştirilmiş teknolojilerin uygulanmasındaki sorunları ve çözümlerini anlar.
Teknoloji alanında güncel teknikleri ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
Teknik resim becerisini uygulamada etkin kullanır.
Deney yapar, veri toplar, toplanan verileri sunar.
Temel mühendislik bakış açısı ile alanında tanımlanan mühendislik problemlerini kavrar ve çözümlerini yapar.
Bir mühendislik uygulaması için gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
Teknik resim yapar
Algoritmik düşünür.
Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney yapma, veri toplama, toplanan verilerin sunumu ve temel yorumunu yapar.
Alanında edindiği temel sanat ve temel tasarım, kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlar, sorunları tanımlar, analiz eder, uygulamaya yönelik çözüm önerileri oluşturur.
Teknoloji alanında güncel teknikleri ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
Sahada çalışarak yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanır
Ressam, heykeltıraş, seramikçi, mühendis, iç mimar ve mimarlara yardımcı eleman olarak, uygulama alanının keşfini yapıp gerekli ölçüleri alır
KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
Bireysel olarak veya takımlarda çalışır.
Tek başına, bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu olarak çalışır.
Sanat ve tasarım alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
-Proje süreçleri içinde yer alır.
Mühendislik takımlarında veya bireysel çalışır.
Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisine sahiptir.
Bireysel olarak veya takımlarda çalışır.
Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmasını yapabilme becerisine sahiptir.
Teknik düşünmeyi geliştirir
Öğrenme Yetkinliği
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olur.
Teknoloji alanında güncel teknikleri ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
Sanat ve tasarım alanındaki kendi çalışmalarını değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler.
Yaşamboyu öğrenme bilincini kazanır.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir.
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olduğunu alanındaki mesleki ve akademik gelişmeleri izleyerek gösterir, kendini sürekli yeniler.
Bir mühendislik uygulaması için gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
Bilim, teknoloji ve çağdaş konular hakkındaki gelişmeleri takip eder.
Bilişim teknolojilerini kullanır, alanının gerektirdiği programları kullanır.
Alanındaki gelişmeleri izleyerek kendini geliştirme becerisine sahiptir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Teknik resim kullanarak teknik iletişim kurar.
Hedef kitlesini tanımlar ve ilişki kurar.
Alanı ile ilgili konuları uzman ya da uzman olmayan kişilere doğru olarak aktarır.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
-Bilişim teknolojilerini kullanır, alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurar; orta-ileri düzeyde en az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanır.
Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
Fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme becerisine sahiptir
Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yeteneğine sahiptir.
Sorunlara karşı pratik çözüm bulma ve doğru karar verme becerisine sahiptir.
Alana Özgü Yetkinlik
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
Alanında başarıyla uygulama yürütür.
Sanatsal, kültürel ve etik değerlere sahiptir.
Çevre duyarlılığına ve iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
-Mühendislik uygulamalarında meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir.
Teknolojik uygulamaların hukuksal sonuçları ve meslek etiği konusunda farkındalığa sahiptir.
Çevreye duyarlı ve çevreyi koruyucu yapıya sahiptir.
Teknolojik uygulamaların hukuksal sonuçları ve meslek etiği konusunda farkındalığa sahiptir.
Kalite konularında bilinç sahibi olma becerisine sahiptir
Ulusal ve Uluslararası çağdaş sorunları izleyebilme becerisine sahiptir.