TR EN

Genel Bilgiler

Programın Amacı

Mimari dekoratif sanatlar programının amacı, iç ve dış mimari yapı dekorasyon sanatlarında, dekorasyon malzemelerinin tasarım aşamalarında, sanat ve teknoloji alanındaki yeniliklerle tasarım alışkanlığı kazanan teknik elemanlar yetiştirmektir. Bu alandan mezun olan öğrenci hem sanat ve kültür varlıklarımızdan olan mimari yapıların aslına uygun bir biçimde korunmasını sağlar hem de yeni dekorasyon önerileri getirir. Ayrıca tasarım ve çizim yeteneğine sahip, şekiller arasındaki ayrıntıları algılayabilen, estetik görüşü olan, dikkatli ve sabırlı, alanındaki teknolojik ve sanatsal gelişmeleri göz önünde bulunduran, işletmelerde çalışacak ara insan gücünü yetiştirmek programın amaçları arasındadır.

Kariyer Olanakları

Mimari dekoratif sanatlar programını okuyan öğrenciler; mimari dekoratif sanatlar teknikeri olarak, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde,  Kültür Bakanlığı’nda, Milli Saraylar Genel Müdürlüğü’nde, Belediyelerin imar birimlerinde, İl Özel İdarelerde çalışma olanakları bulunmaktadır. Aynı zamanda etüt proje alanları ile ilgili özel kuruluşlar, firmalar ve bürolarda da çalışabilecekleri gibi uygulama ağırlıklı olarak aldıkları modern sanat eğitiminin yanı sıra; Türk mimarisi, dekorasyon, restorasyon, peyzaj, seramik, çini, cam füzyon, el sanatları, bilgisayarlı tasarım gibi dersleri de aldıklarından gerek ara eleman olarak piyasada, gerekse bağımsız olarak kendilerine ait işyeri ve atölyelerinde bu alanlarda hizmet verebilmektedir.

Yatay Geçiş İle Geçilen Programlar

Programda öğrenim gören öğrenciler ÖSYM tarafından YGS 4 puan türünden öğrenci alan ÖSYM yerleştirme tablosundaki bütün programlara yatay geçiş yaparak öğrenimi tamamlayabilirler.

Dikey Geçiş İle Geçilen Programlar

Programdan mezun olan öğrencilerin bir üst öğrenime (4 yıllık fakültelere) devam etme olanakları bulunmaktadır. Dikey Geçiş Sınavına (DGS) giren mezun öğrenciler, ÖSYM’nin belirlediği yeterli puanı almaları durumunda tercih yapıp aşağıda belirtilen bölümlere kayıt yaptırarak bir üst öğrenimi tamamlayabilirler.

 

- MİMARLIK                                                       - EL SANATLARI

- İÇ MİMARLIK                                                  - GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI

- İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI             - GELENEKSEL TÜRK SANATLARI

- GRAFİK                                                          - TEZHİP

- FOTOĞRAF                                                    - ÇİNİ

- SERAMİK                                                        - ESKİ ÇİNİ ONARIMI