TR EN

Amaç ve Hedefler

Programın Amacı

Gelişen teknolojiyle birlikte teknolojik cihazların  verimli kullanılması önemli bir hal almış ve makine teknikerliği mesleği önem kazanmıştır. Makine teknikeri, mühendis ile teknisyen ve usta ile işçi arasındaki koordinasyonu sağlayan ara elemandır. Makine programının amacı, makine teknikeri yetiştirmektir.

Programın Hedefi

Programın hedefi öğrencilere;

  • etkin, sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisini kazandırmak,
  • öğrenim süresi boyunca kazandığı temel bilgileri, sektörde uygulama becerisi  kazandırmak,
  • çağa uygun teknolojileri kullanabilme ve bu teknolojiden faydalanmasını bilen teknik elemanlar yetiştirmek,
  • sektörün içerisinde problemleri tespit edebilecek ve çözebilecek kişiler yetiştirmek ve
  • yeni gelişen makine teknolojileri hakkındaki gelişmeleri takip etme ve araştırma yapma becerisini kazandırılmaktır.