TR EN

Genel Bilgiler

Programın Amacı

Gelişen teknolojiyle birlikte teknolojik cihazların  verimli kullanılması önemli bir hal almış ve makine teknikerliği mesleği önem kazanmıştır. Makine teknikeri, mühendis ile teknisyen ve usta ile işçi arasındaki koordinasyonu sağlayan ara elemandır. Makine programının amacı, makine teknikeri yetiştirmektir.

Programın Hedefi

Programın hedefi öğrencilere;

  • etkin, sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisini kazandırmak,
  • öğrenim süresi boyunca kazandığı temel bilgileri, sektörde uygulama becerisi  kazandırmak,
  • çağa uygun teknolojileri kullanabilme ve bu teknolojiden faydalanmasını bilen teknik elemanlar yetiştirmek,
  • sektörün içerisinde problemleri tespit edebilecek ve çözebilecek kişiler yetiştirmek ve
  • yeni gelişen makine teknolojileri hakkındaki gelişmeleri takip etme ve araştırma yapma becerisini kazandırılmaktır.

 

Kariyer Olanakları

Makine programından başarıyla mezun olan öğrencilerimiz Makine Teknikeri unvanını alarak endüstrinin talaşlı-talaşsız imalatında, bakım ve onarımda, CNC ve takım tezgahları gibi üretimin her alanında istihdam edilebilmektedirler. Teorik olarak öğrendiği bilgi ve becerileri sahada uygulayarak, takım arkadaşlarıyla birlikte bilgilerini paylaşarak kendisine ve çalıştığı kuruma katkı sağlayıp, bunları bir ilke haline getirip hayatının her alanında disipline etmesi gerekir. Ayrıca, programdan mezun olmadan önce, sektör tecrübesi kazanabilmesi için dönem içi stajlar yapılmakta ve bu stajlar öğrencilere sektörün simülasyonunu sunmaktadır.

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz hidrolik- pnömatik Sistemler, tüm talaşlı - talaşsız imalat alanında, enerji ve metal sektöründe, tesis içerisimde periyodik bakım, tamir, onarım, arıza giderilmesi, mekanik tesisat (ısıtma,soğutma, havaladırma, yangın, sıhhi tesisat)projelerinde, cad/cam tasarım/dizayn alanlarında, otomotiv motor bakım-onarım alanında, gemi makinaları üretim, bakım-onarım alanlarında istihdam edilebilir. 

Çalışma Alanları

Makine Atölyesi Torna bölümü (Üniversal Torna tezgâhları ve özel aksesuarları, Revolver Torna tezgâhı), Freze bölümü (Üniversal Freze tezgâhları ve özel aksesuarları), Taşlama ve bileme bölümü ( Silindirik ve düzlem taşlama tezgâhı, alet bileme tezgâhı, ayaklı bileme tezgâhları), CNC tezgâhlar bölümü ( CNC Torna tezgâhı, CNC Freze tezgâhı), El işçiliği bölümü ( Çeşitli el işçiliği aletleri), Kaynak bölümü ( Elektrik ark kaynak makineleri, Oksi-gaz kaynak üniteleri, Gaz altı kaynak üniteleri), Sac işçiliği bölümü ( kesme, eğme ve bükme makineleri), Ölçme bölümü ( çeşitli hassasiyetlerde çizgisel bölüntülü, dijital ve ibreli kumpas ve mikrometreler; mastar çeşitleri, kalite kontrol cihazları), Çizim Laboratuvarı,• Bilgisayar Destekli Tasarım Laboratuvarı, Malzeme Test Laboratuvarı

Yatay Geçiş İle Geçilen Programlar

 Makine Programı için YGS - 1 puan türünde yatay geçiş yapılabilmektedir. 

 

Dikey Geçiş İle Geçilen Programlar

Makina Programını başarıyla tamamlayan ve önlisans diplomasını almaya hak kazanan öğrenciler için Dikey Geçis Sınavı'ndan kazanacağı puana göre aşağıdaki mühendisliklere geçiş yapabilirler:

 

Endüstri Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Enerji Yönetimi, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği, Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Nanoteknoloji Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği