TR EN

Program Yeterlilikleri

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

BİLGİ

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Makine teknolojisinde (imalat, tasarım, araştırma geliştirme, kalite kontrol alanlarında) temel bilgi ve becerilere sahip olma.
2
Mesleğin gerektirdiği çalışma öncesi, çalışma esnasında ve sonrasında gerekli güvenlik önlemleri konularında ve olası kaza anında yapılması gereken acil müdahale konularında bilgi sahibi olmak.
3
Mesleğin gerektirdiği sayısal verilerle işlemler yapabilme matematiksel formülleri kullanabilme yeteneğine ve bilgisine sahip olmak.

BECERİLER

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Makine parçalarının tasarlanırken malzeme seçimi ve muayenesi hakkında bilgi sahibi olmak ve muayenesi konusunda izleyecekleri yolu bilmek.
2
Kalıp hesaplama, tasarım, hazırlama ve kalıpta ürün üretilmesi konularını bilmek.
3
CNC gibi cihazların imalat yapabilmesi için gerekli paket programlarını kullanarak ( CAM ) üretim yapmak.
4
Makine elemanlarını boyutlandırma ve kontrol hesaplarını yapabilmek.
5
Makine parçalarında ölçüm ve kontrol yapabilmek. Ölçme ve kontrol bilgi, beceri ve tecrübesine sahip olma.
6
Gelişmiş imalat yöntemi olan CNC torna, freze vb. makineler hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak.

YETKİNLİKLER

Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.

1
Mezun olduklarında çalışma alanlarında gerekli yönetim işlemleri konusunda bilgi sahibi olmak.
2
Mesleğinin gerektirdiği etik konularda bilgi sahibi olmak.Sağlıklı bireyler olmak.

Öğrenme Yetkinliği

1
Üretim yaparken ve üretim sonrası her aşamada dünya standartlarına uygun üretimler yapabilmek için kalite güvence standartları hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak.
2
Teknolojik konularda bilişim olanaklarını kullanarak bilgiye ulaşmak ve kendini geliştirmek.
3
Makine parçalarını üretilmeden önce bilgisayar ortamında 2 ve 3 boyutlu olarak tasarlamak (CAD). Tasarlanan sistem üzerinde analizler yapabilme becerisine sahip olmak.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1
Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve meslektaşları ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olma.
2
Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir birey olma.

Alana Özgü Yetkinlik

1
Mesleğinde üretimin her aşamasında karşısına gelecek bir birleştirme yöntemi olan kaynak ile ilgili bilgi ve beceriye sahip olmak.

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

1
Makine teknolojisinde (imalat, tasarım, araştırma geliştirme, kalite kontrol alanlarında) temel bilgi ve becerilere sahip olma.
2
Mesleğin gerektirdiği çalışma öncesi, çalışma esnasında ve sonrasında gerekli güvenlik önlemleri konularında ve olası kaza anında yapılması gereken acil müdahale konularında bilgi sahibi olmak.
3
Mesleğin gerektirdiği sayısal verilerle işlemler yapabilme matematiksel formülleri kullanabilme yeteneğine ve bilgisine sahip olmak.
4
Makine parçalarının tasarlanırken malzeme seçimi ve muayenesi hakkında bilgi sahibi olmak ve muayenesi konusunda izleyecekleri yolu bilmek.
5
Kalıp hesaplama, tasarım, hazırlama ve kalıpta ürün üretilmesi konularını bilmek.
6
CNC gibi cihazların imalat yapabilmesi için gerekli paket programlarını kullanarak ( CAM ) üretim yapmak.
7
Makine elemanlarını boyutlandırma ve kontrol hesaplarını yapabilmek.
8
Makine parçalarında ölçüm ve kontrol yapabilmek. Ölçme ve kontrol bilgi, beceri ve tecrübesine sahip olma.
9
Gelişmiş imalat yöntemi olan CNC torna, freze vb. makineler hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak.
10
Mezun olduklarında çalışma alanlarında gerekli yönetim işlemleri konusunda bilgi sahibi olmak.
11
Mesleğinin gerektirdiği etik konularda bilgi sahibi olmak.Sağlıklı bireyler olmak.
12
Üretim yaparken ve üretim sonrası her aşamada dünya standartlarına uygun üretimler yapabilmek için kalite güvence standartları hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak.
13
Teknolojik konularda bilişim olanaklarını kullanarak bilgiye ulaşmak ve kendini geliştirmek.
14
Makine parçalarını üretilmeden önce bilgisayar ortamında 2 ve 3 boyutlu olarak tasarlamak (CAD). Tasarlanan sistem üzerinde analizler yapabilme becerisine sahip olmak.
15
Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve meslektaşları ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olma.
16
Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir birey olma.
17
Mesleğinde üretimin her aşamasında karşısına gelecek bir birleştirme yöntemi olan kaynak ile ilgili bilgi ve beceriye sahip olmak.

BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahiptir.
Matematik, fen bilimleri ve bu alanların temel mühendislik bilimlerine uygulanması konularında yeterli bilgi birikimine sahiptir.
Temel mühendislik bölümleriyle ilgili temel kavramlara sahiptir.
Matematik, fen bilimleri ve bu alanların temel mühendislik bilimlerine uygulanması konularında yeterli bilgi birikimine sahiptir.
Temel mühendislik bölümleriyle ilgili temel kavramlara sahiptir.
Makine teknolojisinde (imalat, tasarım, araştırma geliştirme, kalite kontrol alanlarında) temel bilgi ve becerilere sahip olma.
Mesleğin gerektirdiği çalışma öncesi, çalışma esnasında ve sonrasında gerekli güvenlik önlemleri konularında ve olası kaza anında yapılması gereken acil müdahale konularında bilgi sahibi olmak.
Mesleğin gerektirdiği sayısal verilerle işlemler yapabilme matematiksel formülleri kullanabilme yeteneğine ve bilgisine sahip olmak.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Temel mühendislik bakış açısı ile alanında tanımlanan mühendislik problemlerini kavrar ve çözümlerini yapar.
Bir mühendislik uygulaması için gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
Teknik resim yapar
Algoritmik düşünür.
Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney yapma, veri toplama, toplanan verilerin sunumu ve temel yorumunu yapar.
Geliştirilmiş teknolojilerin uygulanmasındaki sorunları ve çözümlerini anlar.
Teknoloji alanında güncel teknikleri ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
Teknik resim becerisini uygulamada etkin kullanır.
Deney yapar, veri toplar, toplanan verileri sunar.
Makine parçalarının tasarlanırken malzeme seçimi ve muayenesi hakkında bilgi sahibi olmak ve muayenesi konusunda izleyecekleri yolu bilmek.
Kalıp hesaplama, tasarım, hazırlama ve kalıpta ürün üretilmesi konularını bilmek.
CNC gibi cihazların imalat yapabilmesi için gerekli paket programlarını kullanarak ( CAM ) üretim yapmak.
Makine elemanlarını boyutlandırma ve kontrol hesaplarını yapabilmek.
Makine parçalarında ölçüm ve kontrol yapabilmek. Ölçme ve kontrol bilgi, beceri ve tecrübesine sahip olma.
Gelişmiş imalat yöntemi olan CNC torna, freze vb. makineler hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak.
KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
Bireysel olarak veya takımlarda çalışır
Mühendislik takımlarında veya bireysel çalışır.
Mezun olduklarında çalışma alanlarında gerekli yönetim işlemleri konusunda bilgi sahibi olmak.
Mesleğinin gerektirdiği etik konularda bilgi sahibi olmak.Sağlıklı bireyler olmak.
Öğrenme Yetkinliği
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olur.
Teknoloji alanında güncel teknikleri ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olduğunu alanındaki mesleki ve akademik gelişmeleri izleyerek gösterir, kendini sürekli yeniler.
Bir mühendislik uygulaması için gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
Üretim yaparken ve üretim sonrası her aşamada dünya standartlarına uygun üretimler yapabilmek için kalite güvence standartları hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak.
Teknolojik konularda bilişim olanaklarını kullanarak bilgiye ulaşmak ve kendini geliştirmek.
Makine parçalarını üretilmeden önce bilgisayar ortamında 2 ve 3 boyutlu olarak tasarlamak (CAD). Tasarlanan sistem üzerinde analizler yapabilme becerisine sahip olmak.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Teknik resim kullanarak teknik iletişim kurar.
Bilişim teknolojilerini kullanır, alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurar; orta-ileri düzeyde en az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanır.
Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve meslektaşları ile sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olma.
Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir birey olma.
Alana Özgü Yetkinlik
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
Mühendislik uygulamalarında meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir.
Teknolojik uygulamaların hukuksal sonuçları ve meslek etiği konusunda farkındalığa sahiptir.
Mesleğinde üretimin her aşamasında karşısına gelecek bir birleştirme yöntemi olan kaynak ile ilgili bilgi ve beceriye sahip olmak.