TR EN

Amaç ve Hedefler

Programın Amacı

Lojistik Programında eğitim alan öğrencilere, lojistiğin temel kavramlarını, sorunlarını ve bu konulardaki çözüm yöntemlerini öğretmek. Yerel ve uluslararası taşımacılık, depo yönetimi/stoklama, tedarik zinciri yönetimi gibi  temel lojistik konularında bilimsel ve uygulama anlamında yararlı çözüm önerileri sunma ve uygulama becerileri kazandırmak. Sektörün ihtiyacı olan eğitimli ara eleman yetiştirmenin yanında devam süreçlerde lisans eğitimi alma konusunda altyapı donanımlı bireyler yetiştirmek.

Programın Hedefi

Temel Lojistik kavramlarına hakim, sektörün sorunlarını bilen ve bu noktada çözüm önerileri geliştirebilen, zaman yönetimi, kriz yönetimi gibi sorun çözücü faaliyetleri başarı ile uygulayan, insani ilişkileri kuvvetli ve iş ahlakına sahip teorik ve pratik bilgi ile donanmış yeniliklere açık bireyler yetiştirmek.