TR EN

Kariyer ve Akademik İlerleme Olanakları

Kariyer Olanakları

Program mezunları özel sektör ve kamu sektöründe faaliyet gösteren tüm işletmelerin, planlama ve ürün tasarımı, pazarlama, üretim planlama, malzeme yönetimi, envanter yönetimi, depolama, dağıtım, taşımacılık, sigorta, gümrük hizmetleri, satın alma, müşteri hizmetleri, dış ticaret ve satış departmanlarında ayrıca lojistik işletmelerinde çalışabilme olanağına sahiptirler.

Çalışma Olanakları

Lojistik sektörü, büyüme hızı diğer sektörlere oranla oldukça yüksek bir ivmeye sahip olan ve sürekli uzmanlaşma noktasında hareket edilen oldukça geniş bir alandır. Bu nedenle hem kamu yatırımları hem özel sektör teşebbüsleri açısından hızlı bir büyüme gösteren sektör program mezunları için oldukça geniş iş imkanları yaratmaktadır. Bunun yanında son dönemde lojistik sektörünün üretim, satış/pazarlama ve müşteri memnuniyeti noktasında öneminin farkına varılması ile birlikte farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalarda dahi lojistik departmanları kurulmaya başlanmış ve bu noktada eğitimli lojistikçilere ihtiyaç duyulmaktadır.

Yatay Geçiş

YGS-6 puan türünde öğrenci alan önlisans programlarına yatay geçiş yapma imkanı mevcuttur.

Dikey Geçiş

Lojistik Programını başarı ile tamamlayan öğrenciler Dİkey Geçiş Sınavı (DGS) sonucunda aşağıdaki bölümlere geçiş yapabilirler.

- Havacılık Yönetimi

- İşletme

- İşletme Yönetimi

- Lojistik

- Lojistik Yönetimi

- Teknoloji ve Bilgi Yönetimi

- Ulaştırma ve Lojistik

- Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi

- Uluslararası Finans

- Uluslararası Finans ve Bankacılık

- Uluslararası Lojistik

- Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık

- Uluslararası Lojistik Yönetimi

- Uluslararası Ticaret Lojistik ve İşletmecilik

- Uluslararası Ticaret

- Uluslararası Ticaret ve Lojistik

- Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi