TR EN

Genel Bilgiler

Programın Amacı

Lojistik programında eğitim alan öğrencilere, lojistiğin temel kavramlarını, sorunlarını ve bu konulardaki çözüm yöntemlerini öğretmek. Yerel ve uluslararası taşımacılık, depo yönetimi/stoklama, tedarik zinciri yönetimi gibi  temel lojistik konularında bilimsel ve uygulama anlamında yararlı çözüm önerileri sunma ve uygulama becerileri kazandırmak. Sektörün ihtiyacı olan eğitimli ara eleman yetiştirmenin yanında devam süreçlerde lisans eğitimi alma konusunda altyapı donanımlı bireyler yetiştirmek.

Programın Hedefi

Temel Lojistik kavramlarına hakim, sektörün sorunlarını bilen ve bu noktada çözüm önerileri geliştirebilen, zaman yönetimi, kriz yönetimi gibi sorun çözücü faaliyetleri başarı ile uygulayan, insani ilişkileri kuvvetli ve iş ahlakına sahip teorik ve pratik bilgi ile donanmış yeniliklere açık bireyler yetiştirmek.

Kariyer Olanakları

Program mezunları özel sektör ve kamu sektöründe faaliyet gösteren tüm işletmelerin, planlama ve ürün tasarımı, pazarlama, üretim planlama, malzeme yönetimi, envanter yönetimi, depolama, dağıtım, taşımacılık, sigorta, gümrük hizmetleri, satın alma, müşteri hizmetleri, dış ticaret ve satış departmanlarında ayrıca lojistik işletmelerinde çalışabilme olanağına sahiptirler.

Çalışma Alanları

Lojistik sektörü, büyüme hızı diğer sektörlere oranla oldukça yüksek bir ivmeye sahip olan ve sürekli uzmanlaşma noktasında hareket edilen oldukça geniş bir alandır. Bu nedenle hem kamu yatırımları hem özel sektör teşebbüsleri açısından hızlı bir büyüme gösteren sektör program mezunları için oldukça geniş iş imkanları yaratmaktadır. Bunun yanında son dönemde lojistik sektörünün üretim, satış/pazarlama ve müşteri memnuniyeti noktasında öneminin farkına varılması ile birlikte farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalarda dahi lojistik departmanları kurulmaya başlanmış ve bu noktada eğitimli lojistikçilere ihtiyaç duyulmaktadır.

Yatay Geçiş İle Geçilen Programlar

YGS-6 puan türünde öğrenci alan önlisans programlarına yatay geçiş yapma imkanı mevcuttur.

Dikey Geçiş İle Geçilen Programlar

Lojistik Programını başarı ile tamamlayan öğrenciler Dİkey Geçiş Sınavı (DGS) sonucunda aşağıdaki bölümlere geçiş yapabilirler.

- Havacılık Yönetimi

- İşletme

- İşletme Yönetimi

- Lojistik

- Lojistik Yönetimi

- Teknoloji ve Bilgi Yönetimi

- Ulaştırma ve Lojistik

- Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi

- Uluslararası Finans

- Uluslararası Finans ve Bankacılık

- Uluslararası Lojistik

- Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık

- Uluslararası Lojistik Yönetimi

- Uluslararası Ticaret Lojistik ve İşletmecilik

- Uluslararası Ticaret

- Uluslararası Ticaret ve Lojistik

- Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi