TR EN

Amaç ve Hedefler

Programın Amacı

Tasarım kavramı günümüzde modern yaşamın gerekliliği haline gelmiştir. İç mekan tasarımı mobilya, inşaat , mimarlık ve iç mimarlık sektörleri ile iç içe tasarım faaliyetlerini buluşturan önemli sektörülerden bir tanesidir. Binaların iç kısımlarının düzenlenmesi için tasarı yetenekleri ile el çizimleri ve teknolojiyi kullanarak teknik çizim yapabilen, tasarladığı mekânların gerçek hayata geçmesi için gerekli bilgi ve teknik donanımı edinmiş, bağımsız tasarlama ve çalışma güvenine sahip, aynı zamanda takım çalışmalarına uyum gösterebilen, sorumluluk ve etik kuralların bilincinde, iç mekan tasarımı alanında ileride iç mimarlık eğitimi de alabilecek sektöre katkı sağlayacak eğitim alanların teknik bilgi ve hayal gücü, yaratıcılıklarını geliştirebilmek amacıyla çağdaş tasarımcılar yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Programın Hedefi

Bilgi ve yaratıcı becerileri yüksek, meslek gereklerini üst düzeyde uygulayabilecek, nitelikli elemanlar yetiştirebilen program olmaktadır. Dekorasyon ve ilgili sektörlere katkı sağlayacak nitelikte ve devamında lisans eğitimine uygun eğitim vermek.