TR EN

Amaç ve Hedefler

Programın Amacı

Teknoloji sürekli olarak gelişmektedir. Elektronik cihazlar bu gelişmeler doğrultusunda yenilenmektedir. Bu sebeplerle Endüstride kullanılacak yeni teknoloji cihazların bakımı, kurulumunu ve onarımını yapacak nitelikli eleman ihtiyacı doğmaktadır.  Bu programın amacı; bu ihtiyacı karşılayacak yüksek iş becerisine sahip, öğrendiği pratik ve teorik bilgileri uygulamaya geçirebilecek nitelikli ara elaman yetiştirmektir.

 

Programın Hedefi

Elektronik sistemlerini tanır ve çalışma ilkelerini bilir.

Gerektiğinde Sayısal elektroniğin matematiksel hesaplamalarını yapar ve tasarım yapar.

Otomatik ve elektronik kumanda sistemlerini tasarlar.

Akış diagramlarını oluşturur.

Elektronik cihazları monte eder, gerekli bakımını yapar ve arıza durumunda onarır.