TR EN

Program Yeterlilikleri

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

BİLGİ

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Elektronik devre bileşenlerinin temel işlevlerini ve devredeki davranışlarını tanıyabilme.
2
Elektronik devre bileşenlerinin fiziksel dayanım sınırlarını tanıma ve çalışma koşullarını bunlara göre belirleme.
3
denklemler, eşitsizlikler ve fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapabilme.
4
Temel devre çözümlerini yapmak.
5
Doğru akımın devre elemanları üzerindeki etkilerini hesaplamak.
6
Alternatif akımın devre elemanları üzerindeki etkilerini hesaplamak.
7
İşletim sistemleri ve bilgisayar donanımı hakkında bilgi sahibi olmak.
8
Elektrik-Elektronik ölçme aletlerini tanımak, çalışma prensiplerini bilmek ve bu aletleri kullanarak ölçüm yapmak.
9
Elektronik devre elemanları, sayısal ve analog sistemler ve bu sistemlerin çalışmaları hakkında bilgi sahibi olmak.
10
Osilatör ve osilatör devreleri hakkında bilgi sahibi olmak.

BİLGİ

Kurumsal ve/veya olgusal bilgi sınıflandırmasına göre düzenlenmiştir.

1
Edinilen kuramsal ve deneysel bilgileri, karşılaşılan olası sorunlarda neden sonuç ilişkisi içinde kullanarak çözüm üretebilmek.
2
Elektronik devre ve sistemlerde denetim tabanlı işlevlerin tasarımı ve kontrolü hakkında temel bilgileri kullanarak çözüm üretebilmek.
3
Elektronik sistem ve bileşenler için anahtar sözcükler ile araştırma yapabilecek düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olabilme, katalog verilerini anlayarak malzeme seçimine karar verebilmek.
4
Algoritma ve akış diyagramı tasarlamak.
5
Mevcut bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci algılamak, analiz etmek ve gerektiğinde istenen ihtiyaçları karşılamak üzere temel aygıtları tasarlamak.
6
Seçilmiş bilgisayar destekli elektronik tasarım programlarını, benzetim ve baskı devre oluşturma amaçlı olarak temel düzeyde kullanabilmek.
7
Elektronik devre ve sistemlerde, gerekli ölçme cihaz ve yöntemlerini belirleyip bunları kullanarak işaret izleme ve ölçme teknikleri yardımıyla hata ve arıza belirleyebilme, gerekli donanım sağlandığında bunları giderebilmek.
8
Temel elektriksel büyüklükleri ölçmek.
9
Transistörü anahtarlama ve yükselteç elemanı olarak kullanabilmek.
10
Bilgisayar destekli elektrik elektronik devre şemaları çizimi ve simülasyonu yapmak.
11
Mikrodenetleyici için program yazmak.
12
Programlanabilir mantık denetleyiciler için programı yazmak.

YETKİNLİKLER

Bilişsel ve/veya uygulama becerileri olarak tanımlanmıştır.

1
İş güvenliği ve uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmak ve uygulamalarını gerçekleştirebilmek.
2
Bağımsız çalışmada karar verebilmek, meslek içi ve dışı kişilerle yapılan takım çalışmasında inisiyatif alabilmek ve uyum sağlayabilmek.
3
Elektronik teknolojisi alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek.
4
Elektronik teknolojisi alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili problemleri tespit, tanımlama, çözme ve uygun pratik yöntemler ile birlikte simülasyon ve modelleme tekniklerini seçmek ve uygulamak.

Öğrenme Yetkinliği

1
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme ile çeşitli bilgi kaynaklarını kullanabilmek.
2
Meslektaşları ve müşterileriyle iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili bilmek ve alanındaki gelişmeleri etkin bir biçimde takip edebilmek
3
Ölçme, analiz etme, deneysel verileri yorumlayabilme ve verilerden geçerli bir bilimsel sonuca ulaşabilme yeteneğine sahip olmak.
4
Elektronik teknolojisi alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1
Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler, sosyal güvenlik hakları, iş sağlığı ve güvenliği bilgisi ve bilincine sahip olmak.
2
Kelime, işlem, hesap tablosu, sunum, e-posta ve internet taraması gibi güncel bilgisayar gerekliliklerini mesleki alanda iyi düzeyde kullanabilmek.
3
Çalışan hakları, insan hakları, kalite ve meslek etiği konularında edinilmiş olan temel bilgileri çalışma hayatına taşıyarak uygulayabilmek.

Alana Özgü Yetkinlik

1
Üzerinde çalıştığı mesleki konuda teknik bir rapor yazabilmek, yazılı bir açıklamaya dayalı olarak istenen çalışmaya ortaya koyabilmek, ihtiyaç analizi yapabilmek.
2
Mesleği ile ilgili konularda toplumsal, bilimsel ve ahlaki değerleri gözetme bilincine sahip olmak.
3
Genel veya mesleki eğitimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek.
4
Elektronik teknikerliği çalışma alanlarında, bilimsel değerleri ve meslek ahlakını göz önünde bulundurarak hizmet ve ürün üretebilmek.

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

1
Elektronik devre bileşenlerinin temel işlevlerini ve devredeki davranışlarını tanıyabilme.
2
Elektronik devre bileşenlerinin fiziksel dayanım sınırlarını tanıma ve çalışma koşullarını bunlara göre belirleme.
3
denklemler, eşitsizlikler ve fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapabilme.
4
Temel devre çözümlerini yapmak.
5
Doğru akımın devre elemanları üzerindeki etkilerini hesaplamak.
6
Alternatif akımın devre elemanları üzerindeki etkilerini hesaplamak.
7
İşletim sistemleri ve bilgisayar donanımı hakkında bilgi sahibi olmak.
8
Elektrik-Elektronik ölçme aletlerini tanımak, çalışma prensiplerini bilmek ve bu aletleri kullanarak ölçüm yapmak.
9
Elektronik devre elemanları, sayısal ve analog sistemler ve bu sistemlerin çalışmaları hakkında bilgi sahibi olmak.
10
Osilatör ve osilatör devreleri hakkında bilgi sahibi olmak.
11
Edinilen kuramsal ve deneysel bilgileri, karşılaşılan olası sorunlarda neden sonuç ilişkisi içinde kullanarak çözüm üretebilmek.
12
Elektronik devre ve sistemlerde denetim tabanlı işlevlerin tasarımı ve kontrolü hakkında temel bilgileri kullanarak çözüm üretebilmek.
13
Elektronik sistem ve bileşenler için anahtar sözcükler ile araştırma yapabilecek düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olabilme, katalog verilerini anlayarak malzeme seçimine karar verebilmek.
14
Algoritma ve akış diyagramı tasarlamak.
15
Mevcut bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci algılamak, analiz etmek ve gerektiğinde istenen ihtiyaçları karşılamak üzere temel aygıtları tasarlamak.
16
Seçilmiş bilgisayar destekli elektronik tasarım programlarını, benzetim ve baskı devre oluşturma amaçlı olarak temel düzeyde kullanabilmek.
17
Elektronik devre ve sistemlerde, gerekli ölçme cihaz ve yöntemlerini belirleyip bunları kullanarak işaret izleme ve ölçme teknikleri yardımıyla hata ve arıza belirleyebilme, gerekli donanım sağlandığında bunları giderebilmek.
18
Temel elektriksel büyüklükleri ölçmek.
19
Transistörü anahtarlama ve yükselteç elemanı olarak kullanabilmek.
20
Bilgisayar destekli elektrik elektronik devre şemaları çizimi ve simülasyonu yapmak.
21
Mikrodenetleyici için program yazmak.
22
Programlanabilir mantık denetleyiciler için programı yazmak.
23
İş güvenliği ve uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmak ve uygulamalarını gerçekleştirebilmek.
24
Bağımsız çalışmada karar verebilmek, meslek içi ve dışı kişilerle yapılan takım çalışmasında inisiyatif alabilmek ve uyum sağlayabilmek.
25
Elektronik teknolojisi alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek.
26
Elektronik teknolojisi alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili problemleri tespit, tanımlama, çözme ve uygun pratik yöntemler ile birlikte simülasyon ve modelleme tekniklerini seçmek ve uygulamak.
27
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme ile çeşitli bilgi kaynaklarını kullanabilmek.
28
Meslektaşları ve müşterileriyle iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili bilmek ve alanındaki gelişmeleri etkin bir biçimde takip edebilmek
29
Ölçme, analiz etme, deneysel verileri yorumlayabilme ve verilerden geçerli bir bilimsel sonuca ulaşabilme yeteneğine sahip olmak.
30
Elektronik teknolojisi alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek.
31
Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler, sosyal güvenlik hakları, iş sağlığı ve güvenliği bilgisi ve bilincine sahip olmak.
32
Kelime, işlem, hesap tablosu, sunum, e-posta ve internet taraması gibi güncel bilgisayar gerekliliklerini mesleki alanda iyi düzeyde kullanabilmek.
33
Çalışan hakları, insan hakları, kalite ve meslek etiği konularında edinilmiş olan temel bilgileri çalışma hayatına taşıyarak uygulayabilmek.
34
Üzerinde çalıştığı mesleki konuda teknik bir rapor yazabilmek, yazılı bir açıklamaya dayalı olarak istenen çalışmaya ortaya koyabilmek, ihtiyaç analizi yapabilmek.
35
Mesleği ile ilgili konularda toplumsal, bilimsel ve ahlaki değerleri gözetme bilincine sahip olmak.
36
Genel veya mesleki eğitimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek.
37
Elektronik teknikerliği çalışma alanlarında, bilimsel değerleri ve meslek ahlakını göz önünde bulundurarak hizmet ve ürün üretebilmek.

BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
Matematik, fen bilimleri ve bu alanların temel mühendislik bilimlerine uygulanması konularında yeterli bilgi birikimine sahiptir.
Temel mühendislik bölümleriyle ilgili temel kavramlara sahiptir.
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahiptir.
Matematik, fen bilimleri ve bu alanların temel mühendislik bilimlerine uygulanması konularında yeterli bilgi birikimine sahiptir.
Temel mühendislik bölümleriyle ilgili temel kavramlara sahiptir.
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahiptir.
Elektronik devre bileşenlerinin temel işlevlerini ve devredeki davranışlarını tanıyabilme.
Elektronik devre bileşenlerinin fiziksel dayanım sınırlarını tanıma ve çalışma koşullarını bunlara göre belirleme.
denklemler, eşitsizlikler ve fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapabilme.
Temel devre çözümlerini yapmak.
Doğru akımın devre elemanları üzerindeki etkilerini hesaplamak.
Alternatif akımın devre elemanları üzerindeki etkilerini hesaplamak.
İşletim sistemleri ve bilgisayar donanımı hakkında bilgi sahibi olmak.
Elektrik-Elektronik ölçme aletlerini tanımak, çalışma prensiplerini bilmek ve bu aletleri kullanarak ölçüm yapmak.
Elektronik devre elemanları, sayısal ve analog sistemler ve bu sistemlerin çalışmaları hakkında bilgi sahibi olmak.
Osilatör ve osilatör devreleri hakkında bilgi sahibi olmak.
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Temel mühendislik bakış açısı ile alanında tanımlanan mühendislik problemlerini kavrar ve çözümlerini yapar.
Bir mühendislik uygulaması için gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
Teknik resim yapar.
Algoritmik düşünür.
Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney yapma, veri toplama, toplanan verilerin sunumu ve temel yorumunu yapar.
Geliştirilmiş teknolojilerin uygulanmasındaki sorunları ve çözümlerini anlar.
Teknoloji alanında güncel teknikleri ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
Teknik resim becerisini uygulamada etkin kullanır.
Deney yapar, veri toplar, toplanan verileri sunar.
Temel mühendislik bakış açısı ile alanında tanımlanan mühendislik problemlerini kavrar ve çözümlerini yapar.
Bir mühendislik uygulaması için gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
Teknik resim yapar.
Algoritmik düşünür.
Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney yapma, veri toplama, toplanan verilerin sunumu ve temel yorumunu yapar.
Geliştirilmiş teknolojilerin uygulanmasındaki sorunları ve çözümlerini anlar.
Teknoloji alanında güncel teknikleri ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
Teknik resim becerisini uygulamada etkin kullanır.
Deney yapar, veri toplar, toplanan verileri sunar.
Edinilen kuramsal ve deneysel bilgileri, karşılaşılan olası sorunlarda neden sonuç ilişkisi içinde kullanarak çözüm üretebilmek.
Elektronik devre ve sistemlerde denetim tabanlı işlevlerin tasarımı ve kontrolü hakkında temel bilgileri kullanarak çözüm üretebilmek.
Elektronik sistem ve bileşenler için anahtar sözcükler ile araştırma yapabilecek düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olabilme, katalog verilerini anlayarak malzeme seçimine karar verebilmek.
Algoritma ve akış diyagramı tasarlamak.
Mevcut bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci algılamak, analiz etmek ve gerektiğinde istenen ihtiyaçları karşılamak üzere temel aygıtları tasarlamak.
Seçilmiş bilgisayar destekli elektronik tasarım programlarını, benzetim ve baskı devre oluşturma amaçlı olarak temel düzeyde kullanabilmek.
Elektronik devre ve sistemlerde, gerekli ölçme cihaz ve yöntemlerini belirleyip bunları kullanarak işaret izleme ve ölçme teknikleri yardımıyla hata ve arıza belirleyebilme, gerekli donanım sağlandığında bunları giderebilmek.
Temel elektriksel büyüklükleri ölçmek.
Transistörü anahtarlama ve yükselteç elemanı olarak kullanabilmek.
Bilgisayar destekli elektrik elektronik devre şemaları çizimi ve simülasyonu yapmak.
Mikrodenetleyici için program yazmak.
Programlanabilir mantık denetleyiciler için programı yazmak.
KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
Mühendislik takımlarında veya bireysel çalışır.
Bireysel olarak veya takımlarda çalışır.
İş güvenliği ve uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmak ve uygulamalarını gerçekleştirebilmek.
Bağımsız çalışmada karar verebilmek, meslek içi ve dışı kişilerle yapılan takım çalışmasında inisiyatif alabilmek ve uyum sağlayabilmek.
Elektronik teknolojisi alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek.
Elektronik teknolojisi alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili problemleri tespit, tanımlama, çözme ve uygun pratik yöntemler ile birlikte simülasyon ve modelleme tekniklerini seçmek ve uygulamak.
Öğrenme Yetkinliği
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olduğunu alanındaki mesleki ve akademik gelişmeleri izleyerek gösterir, kendini sürekli yeniler.
Bir mühendislik uygulaması için gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olur.
Teknoloji alanında güncel teknikleri ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme ile çeşitli bilgi kaynaklarını kullanabilmek.
Meslektaşları ve müşterileriyle iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili bilmek ve alanındaki gelişmeleri etkin bir biçimde takip edebilmek
Ölçme, analiz etme, deneysel verileri yorumlayabilme ve verilerden geçerli bir bilimsel sonuca ulaşabilme yeteneğine sahip olmak.
Elektronik teknolojisi alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Teknik resim kullanarak teknik iletişim kurar.
Bilişim teknolojilerini kullanır, alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurar; orta-ileri düzeyde en az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanır.
Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler, sosyal güvenlik hakları, iş sağlığı ve güvenliği bilgisi ve bilincine sahip olmak.
Kelime, işlem, hesap tablosu, sunum, e-posta ve internet taraması gibi güncel bilgisayar gerekliliklerini mesleki alanda iyi düzeyde kullanabilmek.
Çalışan hakları, insan hakları, kalite ve meslek etiği konularında edinilmiş olan temel bilgileri çalışma hayatına taşıyarak uygulayabilmek.
Alana Özgü Yetkinlik
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
Mühendislik uygulamalarında meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir.
Teknolojik uygulamaların hukuksal sonuçları ve meslek etiği konusunda farkındalığa sahiptir.
Üzerinde çalıştığı mesleki konuda teknik bir rapor yazabilmek, yazılı bir açıklamaya dayalı olarak istenen çalışmaya ortaya koyabilmek, ihtiyaç analizi yapabilmek.
Mesleği ile ilgili konularda toplumsal, bilimsel ve ahlaki değerleri gözetme bilincine sahip olmak.
Genel veya mesleki eğitimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek.
Elektronik teknikerliği çalışma alanlarında, bilimsel değerleri ve meslek ahlakını göz önünde bulundurarak hizmet ve ürün üretebilmek.